Een priester uit het bisdom Versailles maakte een einde aan zijn leven, enkele maanden nadat hij machtsmisbruik aan de kaak had gesteld

shutterstock_1346536052.jpg

Pater François de Foucauld, 50 jaar oud, pleegde in de nacht van 30 juni op 1 juli zelfmoord. Zijn lichaam werd gevonden in het bos van Rambouillet. 

De bisschop van Versailles, Luc Crepy, maakte droevig nieuws bekend in... een persbericht gepubliceerd op vrijdag 1 juli. Pater François de Foucauld, die 18 jaar priester was geweest in het bisdom Versailles, pleegde zelfmoord in de nacht van 30 juni op 1 juli.

Het lichaam van de 50-jarige monnik werd gevonden in het bos van Rambouillet.

Pater François de Foucauld functioneerde in het bisdom Versailles met verschillende parochies, maar het persbericht vermeldt dat hij sinds september 2021 geen missie had, "na moeilijkheden bij de uitoefening van zijn ambt".

In een column die afgelopen december in het dagblad La Croix werd gepubliceerd, getiteld "De dwang om te zwijgen in de kerk gaat niet langer over", had de priester het machtsmisbruik binnen de katholieke kerk aan de kaak gesteld.

In de overtuiging dat hij zelf het slachtoffer was geworden van machtsmisbruik, liet hij op dit forum zien hoe het woord over dit onderwerp wordt opgesloten en riep hij de Kerk op om "de stadia van de machtsuitoefening te verduidelijken en af ​​te bakenen, zoals men kan diagnosticeren op een professionele plaats de gebaren resulterend in pijn op het werk”.

Hij onderstreepte in het bijzonder de dringende noodzaak voor herders en gelovigen om "de getuigen van de machtsmisbruiken van vandaag in de Kerk oprecht in overweging te nemen", om "de duidelijke en vreedzame regels van bestuur binnen de 'Kerk' te onderscheiden".

"Het is inderdaad het tegenstrijdige debat dat we in het marmer van onze pastorale verantwoordelijkheden moeten schrijven, of we nu bisschop, priester of lekenleider zijn", schreef hij tot slot.

"We delen de pijn van al diegenen die hem hebben leren kennen en waarderen in zijn parochiewerk", schrijft de bisschop van Versailles, die verklaart in gebed te komen "Vader François, zijn familie en zijn vrienden, die de Heer vragen om hem in zijn genade".

Camille Westphal Perrier


Recente artikelen >

Mijn geloof... Le Chemin, een protestants presentieprogramma om op alle media te ontdekken

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >