Entertainmentmaatschappij: de eeuwige actualiteit van de lessen van Pascal

Entertainment Society de eeuwige actualiteit van de lessen van Pascal

De wereldwijde weerklank werd eind april bereikt door de aankondiging van de klacht ingediend door Dinsey, de "entertainmentgigant", tegen de gouverneur van Florida, een potentiële kandidaat voor de presidentiële nominatie in de Verenigde Staten, getuigt, naast vele andere tekenen, van het belang van entertainment in onze samenleving - belooft de nieuwste reclamecampagne voor Amazon niet primair "entertainment tot in het oneindige?"

Maar - alle middelbare scholieren weten dit - entertainment is het onderwerp geweest van ernstige kritiek van Blaise Pascal, 400 jaar geleden geboren. Maar deze kritiek, gemaakt in de XVIIe eeuw, in de context van een zoektocht naar "de waarheid van de christelijke religie" heeft het vandaag nog een betekenis en een belang? Meer dan ooit lijkt het ons, en wel om drie redenen.

Een meesterlijke analyse van entertainment

Vermaken is, etymologisch, zich afwenden. Tegenwoordig heeft de term 'entertainment' de betekenis gekregen van eenvoudige afleiding, van amusement dat plezier biedt, of het nu gaat om scrollen op het scherm van iemands mobiele telefoon, 'binge-watching' van een serie of zingen in karaoke. Iets onschadelijks, en in wezen legitiem, om het gewicht van de zorgen van het dagelijks leven en werk te compenseren, of zorgen vanwege de sociale, zelfs geopolitieke context.

Maar in zijn klassieke betekenis is amusement een bezigheid die ons afleidt van het nadenken over wat ons in de eerste plaats zou moeten aangaan. De betekenis ervan moet dan meer worden gezocht in het belang van wat het afleidt, dan in het belang van de bezigheid die het bevoordeelt. Dat is de eerste grote les van Pascal.

Voor hem is "amusement het enige dat ons troost biedt voor onze ellende, en toch is het de grootste van onze ellende". Waarvoor ? Omdat het "ons er vooral van weerhoudt om aan onszelf te denken", en aan de substantiële ellende van de mens (zonder God). Entertainment is een ellende... omdat het slechts verstoppertje is!

Alle eigenschappen waarvan Pascal de nadruk legt op de negatieve dimensie ("achter rook aanrennen", "lawaai en geroer", "agitatie") ontlenen hun negativiteit aan hun verdovingsfunctie. De amusementsmaatschappij is in feite een verbluffende samenleving. We kletsen, we rennen, we spelen, we maken het hof, we jagen ("de jacht, niet de vangst"), we voeren oorlog, om het verschrikkelijke geheim van zijn leegte te vergeten.

minder dan het feit van "niet weten hoe je in rust moet blijven, in een kamer", wat alleen "de oorzaak van al onze tegenslagen" is, het is hun "reden" die ertoe doet, "die bestaat uit het natuurlijke ongeluk van onze zwakke en sterfelijke toestand, en zo ellendig, dat niets ons kan troosten, als we denken aan het nauw".

"Volledige rust" is voor ons alleen "zo ondraaglijk" omdat het een gelegenheid is om "iemands nietigheid, verlatenheid, ontoereikendheid, afhankelijkheid, onmacht, leegte" te voelen. Wat in amusement verwerpelijk is, is daarom niet zozeer de vluchtbeweging als wel de weigering die het uitdrukt om zichzelf te zien zoals men is. Dat wil zeggen, uiteindelijk, de weigering om na te denken.

Een dringende uitnodiging om na te denken

Voor Pascal: "De mens is duidelijk gemaakt om na te denken; het is al zijn waardigheid en al zijn verdienste, en het is al zijn plicht om te denken zoals hij zou moeten". Hij dringt aan:

"Gedachten maken de mens groot. De mens is slechts een riet, de zwakste in de natuur; maar hij is een denkend riet... Laten we daarom werken om goed te denken: dit is het principe van moraliteit".

Maar wat is "goed nadenken"? Het antwoord van Pascal is duidelijk, wat de basis is van het negatieve oordeel over amusement: het is slechts een "beroep ... dat afleidt van het denken over zichzelf". Welnu, denken is in de eerste plaats aan zichzelf denken, niet als een bepaald individu, maar in zijn universaliteit als mens (man en vrouw); en in zijn (droevige) toestand: "Wat denkt de wereld nu? Daar nooit over; maar over dansen, luit spelen, zingen, verzen schrijven, de ring rennen, enz., vechten, zichzelf koning maken, zonder te denken aan wat het is om een ​​koning te zijn, en wat het is om een ​​man te zijn".

Daarom is eenzaamheid slechts een middel, geen doel. Een noodzakelijk middel, want we kunnen niet "rusten in de samenleving van onze medemensen: ellendig zoals wij, hulpeloos zoals wij, ze zullen ons niet helpen: we zullen alleen sterven. We moeten daarom doen alsof we alleen zijn". In dat geval "zouden we zonder aarzelen de waarheid zoeken".

Het is in deze zoektocht naar waarheid dat het denken bestaat, waaraan het vandaag ongetwijfeld hard ontbreekt, in de tijd van massale desinformatie, terwijl nepnieuws zegeviert, en de verspreiding van valse scheppingswerken. Het is urgenter dan ooit om te werken aan 'goed denken', zo luidt de tweede les.

Een focus op twee essentiële vragen

Pascals analyse van entertainment heeft dus de grote verdienste dat ze een programma suggereert om 'goed na te denken'. Het lijkt uiteindelijk noodzakelijk om ons vandaag te concentreren op twee grote vragen, die uiteindelijk samenkomen.

De eerste is om te weten wat het is om te leven, voor een mens. Want "we leven nooit, maar we hopen te leven". Met andere woorden: wat is het om man te zijn? "Je moet jezelf kennen", maar door naar de essentie te gaan, begrijpen wat jou tot een "eerlijk mens" maakt, een lid van de samenleving van "universele mensen". Mens zijn is een "universele eigenschap", die men moet begrijpen, zich eigen moet maken en moet tonen dat men die waard is.

Voor Pascal gaat het erom de vraag te stellen naar de zin en de waarde van het menselijk leven, om te weten waarop de mens het beste kan hopen voor wat hem aangaat, en waaraan hij zich moet hechten. Dit is de eerste manier om een ​​"poort voor moraliteit" te vinden, dat wil zeggen, om een ​​"vast punt" te vinden om te beoordelen wat de moeite waard is om waarde aan het leven te geven, om te ontsnappen aan het ronddwalen in de "eeuwigdurende illusie" - precies degene die het amusement de samenleving ons biedt.

De tweede grote vraag is of de mens zichzelf nog kan denken (zichzelf situeren) in een relatie tot het Absolute, dat wil zeggen tot God, en hoe. Pascal verbeeldde de ellende van de mens zonder God. Maar moeten we niet opmerken dat we, in navolging van wat hij een "vreemde omkering" had kunnen noemen, vandaag vooral de ellende moeten betreuren van de man (en vooral van de vrouw!) aan wie we beweren God op te leggen? In elk geval in theocratische landen, die zo gemakkelijk in dictaturen veranderen!

Het probleem is hetzelfde: het vinden, zin geven aan ons leven, een mogelijke basis in een transcendentie die aan de ene kant niet geheel onzeker zou zijn, en van de orde van een simpele illusie. En die aan de andere kant niet vervreemdend, maar bevrijdend zou zijn, door religie het gezicht te laten verliezen, dat ze maar al te vaak neemt, van een fabriek van dienstbaarheid.

Het is denkbaar dat de grootsheid en de moeilijkheid van de taak ons ​​keer op keer in de armen van "amusement" kunnen werpen!

Charles Hadji, Honorair Professor (Onderwijswetenschappen), Grenoble Alpes Universiteit (UGA)

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder Creative Commons-licentie. Lees deorigineel artikel.

Afbeelding tegoed: Shutterstock/Morphart Creation

In de sectie Cultuur >Recent nieuws >