Euthanasie: een paar "modellen" om over na te denken [OPINIE]

shutterstock_image-11.jpg

Euthanasie staat op het programma van het Macron 2-voorzitterschap (vgl. LSDJ nr. 1556).Emmanuel Macron heeft zich ertoe verbonden om tijdens zijn tweede termijn een burgerconventie over het levenseinde en euthanasie te organiseren, terwijl hij zijn voorliefde voor het "Belgische model" verklaarde. Hij bevestigde dit voornemen door Brigitte Bourguignon te kiezen als de nieuwe minister van Volksgezondheid. Laatstgenoemde, voormalig socialistisch en toenmalig LREM-voorzitter van de Commissie voor Sociale Zaken, had in 2017 mede een wetsvoorstel ondertekend ten gunste van "actieve hulp bij het sterven". die in 2018 stierf), die een figuur was geworden in de strijd voor de legalisering van euthanasie nadat ze haar zoon Vincent, een quadriplegie, had geholpen om te sterven in 2003.

Deze benoeming werd onmiddellijk verwelkomd door de Vereniging voor het recht om waardig te sterven (ADMD), maar het baart de Franse Vereniging voor Ondersteuning en Palliatieve Zorg (SFAP) zorgen. Haar voorzitter, Claire Fourcade, herinnert zich dat “Brigitte Bourguignon persoonlijk in het verleden zeer duidelijke standpunten heeft ingenomen. “Ze voegt eraan toe:” We hopen dat het debat op een open manier kan plaatsvinden en met het oog op een door iedereen gedeelde oplossing (…) Het is een maatschappelijke kwestie waarop zorgverleners gehoord moeten worden”. De SFAP benadrukt in dit verband dat het aanbod van palliatieve zorg vandaag "ontoegankelijk blijft voor tweederde van de Fransen die het nodig hebben". (Le Figaro, 23 mei)

Terwijl we ons voorbereiden op de verkiezing van onze afgevaardigden, laten we onszelf en de kandidaten deze cruciale "maatschappelijke" vraag stellen: is euthanasie echt het einde van het leven dat we willen? En aangezien andere landen op deze manier open zijn gegaan, in België al twintig jaar, laten we eens kijken hoe het in hun land gebeurt. In België, door Emmanuel Maceron expliciet aangeduid als een "model", is euthanasie vertienvoudigd in 20 jaar legalisatie. Het land registreerde in 2699 2021 euthanasie, dat is één euthanasie op veertig sterfgevallen. Dit laat zien hoezeer de in 2002 aangekondigde 'uitzonderlijke situaties' om euthanasie toe te staan ​​gemeengoed zijn geworden. "De euthanasie-uitzondering" blijft zich uitbreiden, met name naar mensen met mentale pathologieën (waaronder gevallen van depressie, autisme, enz.) of polypathologieën, waarvan sommige op geen enkele manier fataal zijn (euthanasie op vijf in 2021). Daarnaast is de wet in 2014 uitgebreid tot minderjarigen, tegen het advies van veel kinderartsen in. En er is nu sprake van uitbreiding tot mensen met de ziekte van Alzheimer (vgl. Alliantie Vita, 25 mei 2022). In 2020 dwong de wet gezondheidsinstellingen om de praktijk van euthanasie binnen hen te accepteren. De machine werd, zoals te verwachten was, meegesleept toen het verbod op doden werd geschonden. Dezelfde opwinding zien we in Nederland, waar de Raad van State zojuist kritiek heeft geuit op een wetsontwerp dat 75-plussers die gewoon "levensmoe" zijn, moet machtigen om hun toevlucht te nemen tot euthanasie. …

Een ander voorbeeld: Canada. In amper 6 jaar toepassing van de federale wet die euthanasie toestaat (2016), gaat het al om 2% van de sterfgevallen. In 2021 is de wet verruimd, waardoor euthanasie en hulp bij zelfdoding mogelijk zijn, ook als het overlijden redelijkerwijs niet te voorzien is. Om de wet van Quebec in overeenstemming te brengen met deze laatste ontwikkeling van de federale wetgeving, werd in Quebec op 25 mei een wetsvoorstel ingediend door de minister van Volksgezondheid en Sociale Diensten. In deze tekst wordt voorgesteld euthanasie uit te breiden tot mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. Patiënten kunnen vooraf een verzoek indienen voor "medische hulp bij het sterven" (MAD), terwijl op dit moment toestemming nodig is bij het verkrijgen van MEID, "met enkele uitzonderingen". Een ander artikel van het wetsvoorstel voorziet in de verplichting om MAID te beoefenen in palliatieve zorgcentra, samen met de afschaffing van “gewetensbescherming”. Van de 35 palliatieve verzorgingstehuizen hebben er 9 ervoor gekozen om geen euthanasie toe te passen: dat zou nu verboden zijn! De voorzitter van de Alliantie van palliatieve verzorgingstehuizen van Quebec betreurt het dat “haar leden nooit zijn geraadpleegd”. Ook daar gebeurt alles alsof we willens en wetens "in de richting van de geschiedenis" moeten lopen, de goedkeuring van het wetsontwerp staat gepland voor 10 juni, de laatste dag van de zitting. de oppositie en de verenigingen (vgl. genetica, 30 mei). Net als elders is in Quebec een totalitaire drift gaande.

Om de stilte te doorbreken en uit een algemene apathie in Frankrijk te komen, heeft de vereniging Alliantie Vita, stelt voor om de kandidaten voor de parlementsverkiezingen te ondervragen, en Tugdual Derville vat de kwesties van "de strijd om euthanasie" samen (video hieronder gelinkt).

Philip Oswald

bron: Alliantie Vita

Dit artikel is gepubliceerd van Selectie van de dag.


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 2 juni 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >