Geloof komt door te horen, bouw je geloof op met het Woord van God!

maxresdefault (2)

Hallo, dit is Dorothée Rajiah. Ik ben erg blij om u vandaag aan te moedigen met het evangelie van de dag dat te vinden is in Romeinen 10: 17 en dat zegt: "Dus geloof komt uit het horen en horen uit het woord van Christus."

Dit vers is een van de belangrijkste verzen in de Bijbel omdat het ons leert hoe geloof tot stand komt. Geloof is echter essentieel in ons leven om van God te ontvangen.

We moeten allemaal groeien in geloof, want Hebreeën 11:6 vertelt ons dat "zonder geloof het onmogelijk is hem te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat God bestaat en de beloner is van degenen die hem zoeken".

Dus vergeet niet dat 2 Korintiërs 5 ons vertelt dat "in Hem zijn wij de gerechtigheid van God geworden", het betekent dat we nu rechtvaardig zijn in de ogen van God. Het betekent ook dat we daarom kinderen van God zijn. , erfgenamen van zijn beloften en van zijn koninkrijk. Maar om van God te ontvangen, hebben we geloof nodig.

De vraag is dus: hoe geloof te hebben? Hoe kan ik groeien in geloof? De Bijbel is duidelijk: geloof komt door te horen!

Maar niet zomaar: door het woord van geloof te horen. Paulus vertelt ons in Romeinen 10:8: "Het is het woord des geloofs dat wij prediken."

Dus let op dat je hoort, let op je oren. Je oren zijn letterlijk toegangspoorten om je geloof op te bouwen of je geloof te vernietigen. En het enige woord dat we in onze oren moeten stoppen, is het woord van geloof.

Dus wat uw uitdaging in het leven ook is, of het nu gaat om gezondheid, gezin, financiën, een project, concreet, u moet elke dag luisteren naar een geloofsboodschap die u zal bemoedigen en uw geloof zal versterken.

Weet je dat er minstens zeven woorden van geloof nodig zijn om een ​​woord van twijfel, angst of ongeloof uit te wissen? Er zijn dus niet minder dan zeven positieve woorden nodig om de plaats van één enkel negatief woord in te nemen.

Het is de kracht die een negatief woord of een slecht bericht heeft, het wortelt direct als waarheid in ons hart. Dus om het te annuleren, om het eruit te halen, moet je er letterlijk aan werken. Dus ik moedig je aan om nu te werken aan het opbouwen van je geloof. Je moet het Woord van God in je hart leggen.

Daarom vertelt Romeinen 10 ons:

"Het Woord van God is dicht bij je, in je hart, in je mond."

Als het Woord van God eenmaal in je hart is, zul je de ogen van geloof hebben en zul je kunnen zien dat je al hebt wat je nog niet hebt. Het heet geloof. U hebt het in geloof en God zal het in het natuurlijke manifesteren. Dat maakte het verschil tussen Jozua en Kaleb en de andere tien spionnen.

De Bijbel vertelt ons dat de spionnen God mishaagden omdat ze een slecht rapport brachten, maar Jozua en Kaleb hadden de ogen des geloofs en ze zagen dat ze het beloofde land al in bezit hadden.

Dus het geloof komt op de eerste plaats: horen. Geloof komt op de tweede plaats: in jezelf kijken. En geloof is ten derde: spreken, spreken over wat men gelooft en daar zal men God kunnen zien handelen. Nou, ik hoop dat deze woorden je hebben bemoedigd.

Vergeet niet een kleine opmerking te sturen en weet ook dat ik je graag mijn boek: "Spreek en verklaar" gratis aanbied, dat je in de beschrijving vindt.

God zegene je en tot snel.

Dorothee Rajiah


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >