Geluk schuilt in nederigheid!

geluk_in_nederigheid

In de ‘Zaligsprekingen’, in Mattheüs hoofdstuk 5, vers 3, houdt Jezus een buitengewone toespraak. Hij begint met te zeggen: ‘Zalig zijn de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk der hemelen.’ Maar waar heeft Jezus het precies over? Hoe kunnen we gelukkig en arm zijn? Arm van geest, wat betekent dat? Prijst Jezus onwetendheid, incompetentie en middelmatigheid? Absoluut niet !

God heeft ons geschapen met het vermogen om te redeneren, te analyseren en te begrijpen, met ook een emotionele intelligentie, relationeel, met buitengewone vaardigheden, capaciteiten waarmee hij ons zelf heeft begiftigd, daarom prijst hij de middelmatigheid niet. Het woord dat voor ‘armoede’ wordt gebruikt, betekent eigenlijk ‘bedelaar’. Gelukkig als je jezelf als een bedelaar in de geest beschouwt.

Wat is een bedelaar? Een bedelaar is iemand die niet genoeg heeft om in zijn of haar behoeften te voorzien. Hij moet zich tot iemand wenden voor hulp, omdat hij weet dat hij daar zelf de middelen niet voor heeft. En op het gebied van het leven van de geest kunnen we op deze manier vervuld worden, gelukkig zijn: als we ons er al van bewust zijn dat we in onszelf niet de middelen hebben om in onze behoeften te voorzien.

We zijn in staat om aan onze fysieke behoeften te voldoen, misschien wel emotionele, maar als het om de geest gaat, hoe vullen we dan de leegte die de zonde in ons hart heeft achtergelaten? We moeten ons er eenvoudigweg van bewust zijn dat we God echt nodig hebben. Als we daar zelfgenoegzaam over zijn, houden we onszelf voor de gek.

Dit was het geval met Simson, die niet wist dat de Heer zich van hem had teruggetrokken. Dit was het geval voor religieuze mannen, Farizeeën of zelfs de rijke jongeman die zelfvoorzienend was met zijn eigen bezittingen en die geen gemoedsrust kende. Hij komt terwijl hij de wet van God naleeft, hij is niet gerustgesteld over zijn geestelijke toekomst. Hij moest nederig zijn.

Laten we nederig zijn en erkennen zoals Charles Spurgeon zei: “De eerste schakel die mij met Jezus Christus verbindt is niet mijn goedheid, maar mijn slechtheid. Het zijn niet mijn verdiensten, maar mijn ellende. Het zijn niet mijn rijkdommen, maar mijn behoeften. " Dat is wat het betekent om arm van geest te zijn. Erken uw behoefte, wees nederig en kom dichterbij om Gods genade te zoeken en deze buitengewone genade te ontvangen.

Mijn vriend, laten we nederig zijn, laten we onze nood erkennen, laten we als geestelijke bedelaars zijn voor Degene die ons wil vervullen met zijn genade.

Wees vandaag gezegend, ontvang Gods genade volledig.

Tony Turner


In de categorie spiritualiteit >Recent nieuws >