Het belang van de biecht in het christelijk geloof

U kunt uw fouten aan God belijden

Vandaag wil ik het hebben over een vers dat een essentieel fundament is van het christelijk geloof. Het is te vinden in 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 9 en dit woord vertelt ons: “Als we onze zonden belijden, is hij getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. »

Wauw! Wat een kracht in dit vers! Wat een kracht! Nu rijst de vraag: wat is biechten? Bekentenis, er is natuurlijk een deel waar we een fout toegeven. Veel mensen die voor de rechter komen voor een misdrijf of een misdrijf, of natuurlijk iets ernstigs dat berecht moet worden, slagen erin te bekennen. Of we nu aan de kant van de slachtoffers staan, degenen die onrecht, schade of verliezen hebben geleden, of aan de kant van justitie, we wachten allemaal op een bekentenis. We verwachten ook spijt in deze bekentenis. En hier, in dit idee van het belijden van je zonde, gaat het natuurlijk ook om het belijden ervan, maar natuurlijk ook met het idee om spijt te hebben van de zonde om deze op te geven.

Er is een groot verschil tussen bekennen en spijt hebben. Men kan er spijt van hebben slechte daden te hebben begaan. We kunnen bekennen dat we slechte daden hebben begaan zonder de intentie op te geven die ons motiveerde om slecht te handelen. Hiermee bedoel ik dat mensen die worden veroordeeld voor slechte daden kunnen bekennen en tegelijkertijd ook bereid zijn te zeggen: "Als het nodig is, zou ik het opnieuw doen, ik zou hetzelfde doen, ik zou wraak nemen of anders in een geval van overmacht, zou ik precies hetzelfde retourneren. Er is dus een bekentenis, we geven de fout toe, maar het idee van spijt is er niet met het idee om het niet nog een keer te doen, om de handeling, het gebaar te staken.

De mannen letten natuurlijk op, de slachtoffers, de rechters letten op dit begrip. Wanneer er een bekentenis aan mannen, aan slachtoffers of aan rechters is, is de realiteit dat we niet noodzakelijkerwijs weten hoe die zal worden opgevat.

Laten we ons dit geval voorstellen, het beste, dat iemand een fout toegeeft, deze bekent met het idee er spijt van te hebben, in de zin van het opgeven van dit gebaar, deze actie, deze intentie en niet opnieuw beginnen. We kunnen met twee reacties worden geconfronteerd, er zijn zulke slachtoffers die bereid zijn te vergeven wat ons soms onvergeeflijk lijkt. Sommigen hebben een geliefde verloren die is vermoord en zijn daardoor in staat om moordenaars zelfs hun daden te vergeven. Maar vaak hebben we ook te maken met mannen die boos blijven en niet vergeven. De reactie van mannen op bekentenis, we weten het niet altijd, we weten niet altijd het resultaat.

Nu, deze geweldige tekst vertelt ons hier dat als we onze zonden belijden, wat het hart van God heeft gekwetst, onze rebellie, onze onafhankelijkheid, onze wandaden, onze fouten, onze kwade gedachten, onze lusten - alles wat het hart van God en onze naaste - als we het aan God belijden, vertelt dit woord ons dat we het resultaat kennen. God is trouw en rechtvaardig voor twee buitengewone dingen. Ten eerste vergeeft hij ons al onze zonden. Dan vergeeft hij ons niet alleen, maar hij verandert ons hart, hij reinigt ons van alle zonde. Het kan ons geweten bevrijden. We zullen de herinnering aan onze zonde, aan onze slechte daden bewaren; we zullen er spijt van blijven krijgen, maar we hebben de macht in God om op te geven en ons hart te veranderen. Onze kwade bedoelingen, diezelfde macht van de zonde die ons tot kwaaddoen drijft, kan worden veranderd door ons te reinigen van zonde, door ons leven te transformeren.

Ik weet niet wat je nog steeds schuldig kan houden. Deze fout bestaat, deze zonde bestaat. U kunt het aan mensen bekennen zonder te weten wat er zal gebeuren, of u nu vergeving aangeboden krijgt of niet, maar u moet het bekennen; en tegelijkertijd is het belangrijkste om het aan God te belijden.

Je weet dat God je zal verwelkomen, je zal vergeven en je zal zuiveren. De Bijbel vertelt ons elders, zal ons zelfs rechtvaardigen. Dus wees gezegend. Hij die zijn zonde belijdt, God is getrouw en rechtvaardig om hem te vergeven en hem te reinigen van alle zonde.

Tony Tornator


Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 20 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >