Het belang van het verkondigen van de waarheid over Jezus Christus in een verleidelijke wereld!

maxresdefault

Ik moet iets heel belangrijks met je delen dat in mijn hart brandt! Jezus is de WARE God! Wees niet bang om de waarheid te vertellen! Laat je niet verleiden door de wereld om dingen niet concreet te zeggen. Er zijn geen halve maatregelen in waarheid. We gaan samen een paar verzen lezen die ons erover vertellen.

1 Johannes 4, vers 4:

"Jullie, mijn kinderen, jullie behoren God toe en jullie hebben de valse profeten overwonnen. Daarom: de Geest van God die in jullie is, is sterker dan de vijand van Christus die in de wereld is."

Laten we ook de drie verzen net ervoor lezen om beter te begrijpen, 1 Johannes 4 verzen 1 tot 3:

"Beste vrienden, geloof niet iedereen die zegt: 'Wij hebben de Heilige Geest'. Maar onderzoek ze zorgvuldig om erachter te komen of deze mensen werkelijk de Geest van God in de wereld hebben. Zo herken je de Geest van God. Allen die bevestigen: "Jezus Christus is waarlijk mens geworden", zij behoren God toe. Maar zij die dit niet willen bevestigen, behoren niet tot God, zij behoren tot de vijand van Christus." 

Heb je ooit deze woorden gehoord: "Hebben we niet allemaal dezelfde God"? Ik ben het niet eens met deze overtuiging! Ik geloof dat we in een tijd als de onze waarin de wereld ons probeert te verleiden dit te geloven, meer dan ooit moeten opstaan ​​en een verschil maken.

Wees niet bang om de waarheid te vertellen. Laten we niet bang zijn om dingen te zeggen, laten we niet bang zijn om Jezus Christus centraal te stellen in alles. Jezus is het vleesgeworden Woord. Het is geen mythe. Het is geen legende. Dit is geen mooi verhaal voor kinderen. God werd mens. Jezus, door in een menselijke toestand naar deze wereld te komen en volledig God te zijn, kwam om ons te verzoenen met de Vader.

Jezus is het middelpunt van ons geloof. De wereld, de vijand van Christus, zal alles proberen om ons geloof van Jezus af te krijgen. Er is alleen kracht in Jezus Christus. Zeggen dat Jezus niet echt naar de aarde is gekomen of zeggen dat hij niet echt een mens was, ontneemt alle kracht van zijn daad aan het kruis om de mensheid te redden.

Laten we niet behoren tot degenen die het bestaan ​​van Jezus ontkennen. Integendeel, laten we discipelen van Jezus zijn door met iedereen om ons heen te delen wat Hij hier op aarde voor ieder van ons heeft gedaan. Laten we de kracht van het Evangelie delen, vervuld met de Heilige Geest!

Ik zou je vandaag willen vertellen dat sinds de dag dat je Jezus in je hart uitnodigde als Heer en Redder, je hem toebehoort. En het goede nieuws is dat je de valse profeten hebt verslagen! Omdat de Geest van God die in jou is, machtiger is dan de vijand van Christus die in de wereld is.

Wees niet bang om te zeggen van wie je bent! Bevestig uw geloof! Laat je niet verleiden door de geest van deze wereld. Neen ! We zijn niet allemaal hetzelfde! Neen ! We hebben niet allemaal dezelfde God. Laten we dingen durven zeggen en durven leven voor Jezus Christus die centraal staat in alles. Ja, Jezus Christus is de Zoon die door de Vader gezonden is om zichzelf op te offeren aan het kruis.

Ja, Jezus Christus is opgestaan ​​uit de dood. Ja, Jezus Christus is het vleesgeworden Woord. Ja, Jezus Christus is de langverwachte Messias. Ja, Jezus Christus is de Redder van de mensheid.

Ja, in Jezus hebben we het eeuwige leven en zijn we verzoend met de Hemelse Vader. Ja, in Jezus zijn we geliefd, vergeven en geroepen om Hem te volgen. Dit is wat wij als christenen geloven. Dit is wat we vandaag zouden moeten delen en leven.

Bid met mij:

"Dank U Jezus! Dank U voor uw leven, dank U voor uw offer! Ik prijs U Jezus, ik geloof in U. Ik wil U volgen alle dagen van mijn leven. Moge uw Heilige Geest mij helpen U te volgen en te deel het Goede Nieuwe elke nieuwe dag. Jezus, ik hou van je! Amen." 

Gezegend worden!

Darja Reichor


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >