Hoe kunnen afgoderij en technologie ons van God distantiëren?

Hoe afgoderij en technologie ons van God kunnen distantiëren

De tekst van vandaag vertelt ons dit: “Ik, de Heer, ben uw God. Ik houd je hand vast. Ik zeg je: wees niet bang, ik kom je te hulp. » (Jesaja 41: 13)

Merk op dat de Heer tegen je zegt: ‘Ik houd je hand vast.’ Ik geloof dat dit meer is dan een culturele praktijk. Hij houdt je hand vast als je in het donker loopt, als je niet weet waar je bent, als je verdwaald bent in het donker, verdwaald bent en bang bent om te struikelen als je één stap zet. Hij is bij je en neemt je hand vast om je te leiden, om je gerust te stellen. Weet dat de Heer je bij de hand neemt als je je verloren of bezorgd voelt. Maar wist je dat de achtergrond van dit hoofdstuk afgoderij is?

Vers 7 zegt dit: “De beeldhouwer moedigt hem aan die in goud en zilver werkt. De vakman die het metaal plat slaat met een hamer moedigt de smid aan. Over zijn werk zegt hij: Het gaat goed. Vervolgens maken we het beeld van een valse god af door het met spijkers vast te zetten. » Het standbeeld van een valse god!

Er was een tijd dat het volk van Israël nieuwe technologie ontdekte. Een nieuw metaal voor het smeden van wapens. Israël ontdekte ijzer, veel sterker dan brons. En met deze ontdekking stelde het volk van God geleidelijk zijn vertrouwen in zijn eigen wapens, zijn eigen kracht, zijn leger dat nu is uitgerust met wapens die in staat zijn de vijand te verslaan. En geleidelijk verwijderde Israël zich van God en stelde zijn vertrouwen op zijn eigen kracht.

Dit is het middelpunt van dit hoofdstuk. Israël begrijpt uiteindelijk dat afgoderij niet kan redden, dat het als een gebroken regenbak is die geen water vasthoudt.

Deze tekst confronteert ons in onze manier van leven. Is er iets in je leven dat je meer moed geeft dan God zelf? Is er iets dat u meer vreugde en meer plezier geeft dan de Heer? Weet je nog dat je bij zonsondergang de velden in ging om naar de hemel te kijken, naar de sterren en de maan te kijken en je te verwonderen over het voelen van de aanwezigheid van God? Herinner je je die tijd nog? Tegenwoordig zit u misschien opgesloten in uw mobiele telefoon en bent u uw passie voor Jezus kwijtgeraakt. Je beseft het en je bent bang, en dat is goed. Des te beter, want hij is het die u terugroept en tegen u zegt: “Ik ben uw God. Ik houd je hand vast. Ik zeg je: wees niet bang, ik kom je te hulp. »

De technologie die we vandaag de dag hebben, is in staat buitengewone dingen te doen, maar kan je ook verliezen en in duisternis opsluiten. Geen loflied, geen muziek kan de tijd vervangen die u met God doorbrengt, in uw gemeenschap met Hem! Hij dorst ernaar uw stem te horen, hij dorst naar gemeenschap met u. Hij wil heel graag de toon van je stem horen, je vragen, je zorgen, je twijfels, dat mist hij allemaal zo erg! Dus luister, ga zitten waar je bent, wees stil, hij is daar in het geheim van de stilte.

Vertel hem, vraag hem om je hand te pakken, vraag hem om je te helpen een intimiteit met hem terug te krijgen, zoals degene die je verloren hebt, en erken dat net als Israël toen hij een nieuwe technologie ontdekte, jij je liet meeslepen, en geleidelijk aan afstand nam, voelde je niet langer hetzelfde vuur in je hart. Alsjeblieft, ik nodig je uit om naar Hem terug te keren, en niet verder weg te gaan, tot het punt waarop het echt moeilijk voor je zal zijn om terug te keren naar de gemeenschap met Hem.

Praat met een broeder of zuster en vertel hen dat je hulp nodig hebt. Het is geen schande om dit toe te geven! Praat met je jeugdgroep, praat met je ouders, praat met je voorganger, praat met de Heer. Blijf niet de weg kwijtraken. Laat hem je hand pakken en vraag hem om niet los te laten. Heer, luister naar het geheime gebed dat uit dit hart opstijgt, verwelkom het. Uit liefde voor Jezus.

Gabriël Alonso


Recente artikelen >

Overzicht nieuws van 8 december 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >