Hoe leef je de authentieke liefde die in de Bijbel wordt beschreven?

Hoe de oprechte liefde te beleven die in de Bijbel wordt beschreven

Vandaag ontmoeten we elkaar voor een gedachte geplaatst onder het thema ware liefde. En wie liefde zegt, zegt 1 Korintiërs, hoofdstuk 13 en we lezen samen vers 6 waarin staat: "Hij verheugt zich niet in onrecht, maar hij verheugt zich in de waarheid."

Dit vers herinnert ons er dus aan dat ware liefde geen vreugde vindt in lijden of onrecht, maar zich verheugt in de waarheid.

Ons vers van de dag maakt deel uit van een van de langste hoofdstukken van de Bijbel en wordt vaak het "hoofdstuk van de liefde" genoemd. Dit hoofdstuk beschrijft liefde als de grootste deugd en als superieur aan alle andere menselijke eigenschappen.

De context van dit vers is daarom die van het beschrijven van ware liefde en ons vers is een van de krachtigste en duidelijkste uitspraken in de hele Bijbel over de aard van liefde.

De apostel Paulus, die deze brief aan de Korinthiërs schreef, gebruikt zeer krachtige woorden om te beschrijven wat ware liefde is en hoe die zich in ons leven zou moeten manifesteren. Bijvoorbeeld: "Liefde is geduldig, liefde is behulpzaam, liefde is niet jaloers, ze schept niet op, ze is niet opgeblazen" (1 Korintiërs 13:4).

"Liefde gedraagt ​​zich niet ongepast, zij streeft niet haar eigen belangen na, zij verbittert zich niet tegen anderen, zij beraamt geen kwaad" (1 Korintiërs 13:5).

"Liefde verdraagt ​​alles, vertrouwt alles, hoopt alles, verdraagt ​​alles" (1 Korintiërs 13:7). Deze woorden illustreren de diepte en complexiteit van echte liefde. En het is een kwaliteit die veel verder gaat dan louter gevoelens of emoties.

Ware liefde wordt beschreven als geduldig, behulpzaam, genereus, nederig, eerlijk, liefdevol en tolerant. Al deze eigenschappen zijn essentieel om in verbinding met elkaar te leven. En hoewel al deze kwaliteiten misschien moeilijk te bereiken lijken, kunnen we de Heilige Geest vragen om in ons te komen werken.

En als we dus teruggaan naar vers 6 van dit hoofdstuk, herinnert het ons eraan dat het in een wereld vol onrechtvaardigheid gemakkelijk is om cynisch te worden of je hulpeloos of hopeloos te voelen. Hij waarschuwt ons om ons niet te concentreren op de slechte daden van anderen of ons te verheugen in de negatieve gevolgen die kunnen voortvloeien uit die slechte daden.

Ware liefde is een liefde die geeft om de waarheid, geen onrecht tolereert en zich inzet voor vrede. Met die gedachte zou ik u vandaag willen aanmoedigen om te proberen volgens deze principes in uw dagelijks leven te leven en een getuigenis te zijn van Gods liefde voor de wereld om ons heen.

En ik nodig je uit om vandaag met mij te bidden en te zeggen:

"Heer, ik dank U voor de ware liefde die U ons door uw Woord leert. Dank ook voor het model van volmaakte liefde dat U ons in Jezus hebt geopenbaard. Help me om een ​​voorbeeld te zijn van deze liefde in een wereld die in grote behoefte aan licht. Help mij ook om de principes van waarheid en rechtvaardigheid toe te passen in mijn dagelijks leven. Sta mij toe lief te hebben zoals u en het door te geven zoals u mij vraagt. En dank u voor het werk van uw Heilige Geest die in mij en transformeert mij naar uw beeld. In de naam van Jezus, amen.'

En tot slot herinner ik je eraan om altijd de waarheid te zoeken, voor gerechtigheid te werken en vrede te bevorderen.

Wees gezegend en heb een fijne dag.

Sandra Kouame


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >