Hoe kan ik in mijn situatie veilig voor God blijven?

Jij-bent-mijn-god-vertrouwen

De Bijbel staat vol met schatten voor ons en vandaag gaan we een mooie, hoopvolle Psalm lezen, Psalm 91, vers 1 en 2: "Wie zijn toevlucht zoekt bij de Allerhoogste God, rust in de schaduw van de Almachtige". Hij zei tegen de Heer: "U bent mijn toevlucht, u beschermt mij met kracht. U bent mijn God, ik vertrouw op u". 

Als we lezen "schuil je bij God", is dat niet zomaar een klein gebed of een kleine gedachte. Daar spreekt de psalmist over het tot zijn ankerplaats maken. De Hebreeuwse vertaling vertelt ons meer precies over blijven, blijven, zitten en zitten.

Het is gemakkelijk om te zeggen "u beschermt me geweldig, u bent mijn God en ik vertrouw u" als het redelijk goed gaat in ons leven, maar hoe zit het als het niet goed gaat? Kunnen we hetzelfde zeggen als we niet begrijpen waarom we door onrecht of de beproevingen van het leven gaan? Veilig blijven bij God vereist een beslissing van onze kant om eerst op Hem te vertrouwen.

Maar hoe blijf je dan in God als niets gaat? En hoe te geloven dat hij ons beschermt, ook al is het misschien niet echt zichtbaar in ons leven? Is u ooit deze vraag gesteld toen u door moeilijke tijden ging: "Waar is uw God?" Zou dat geen geloof zijn?

We kunnen lezen in Hebreeën 11, vers 1: "Geloven in God is een manier om al het goede te bezitten waarop we hopen, het is ervan overtuigd zijn dat de dingen die we niet zien echt bestaan." Soms zie je dingen nog niet, maar ze bestaan ​​al. We weten dat we onder de bescherming van God staan ​​en dat alles werkt voor het welzijn van degenen die ervan houden.

Dus zelfs als we het op dat moment niet concreet zien, geeft geloof ons de kracht om te geloven dat we deze belofte hebben. Een andere waarheid die ik vandaag met jullie wil delen, is dat God boven ons kijkt. In ons leven als mens zien we wat we leven. We zien onze moeilijkheden, we zien onze beproevingen, we zien soms onrechtvaardigheid.

In feite zien we een deel van de puzzel van ons leven, waar God het ervoor, het heden en het hierna ziet. God ziet alles. Hij ziet het hele plan, hij ziet je hele leven, hij ziet al de glorie die zal volgen op je moment van lijden. God ziet boven ons. Jesaja 55, vers 8 en 9: "Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Here. Zoals de hemelen hoog boven de aarde zijn, zo zijn Mijn wegen hoog boven de aarde. boven uw wegen en mijn gedachten boven jouw gedachten."

Ik denk dat de sleutel tot het volledig begrijpen van deze psalm ligt in ons vertrouwen in de alwetende. Dus hier is mijn bemoediging voor jou vandaag: vertrouw op de Heer! Weet dat hij je huidige situatie kent, hij is vol mededogen voor jou in het huidige moment, en hij ziet al wat komen gaat waar jij nog niets ziet. Blijf in God, blijf in de aanwezigheid van hem die je beschermt en die alles weet.

Verklaar vandaag met mij: "U bent mijn God, ik vertrouw op u."

Gezegend worden.

Darya


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >