Hoe dood je onvergevingsgezindheid in je christelijke leven?

Ik besluit te vergeven

Laten we Kolossenzen 3, vers 13 lezen: “Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander verwijt. De Heer heeft je vergeven, gedraag je zoals hij! »

Kolossenzen 3 vertelt ons over het verschil tussen ons oude en nieuwe leven met Jezus. Want ja, als we christen worden, worden we een nieuw schepsel en laten we het oude leven achter ons zoals we onze oude kleren zouden verwisselen om onze nieuwe kleren aan te trekken. Omdat er bij Jezus een voor/na is.

Hoe was je leven voor Jezus? Weet je het nog? Het was radicaal anders dan je nieuwe leven in Jezus. Jezus vertelt ons zelfs dat we van de dood in het leven zijn overgegaan. Waarom hebben we dan soms de indruk dat dingen niet veranderen? Waarom worden we geconfronteerd met dezelfde ontberingen en onrechtvaardigheden? Waarom staan ​​we voor dezelfde verleidingen als voorheen? Omdat we ons deel moeten doen!

Ja, we zijn overgegaan van de dood naar het leven, ja we hebben alles van Jezus gekregen en we zijn kinderen van God geworden. Maar Jezus vertelt ons iets heel duidelijks in Kolossenzen 3: hij vraagt ​​ons om te doden wat uit de aarde komt. Jezus heeft het over gedrag dat niet in overeenstemming is met het nieuwe leven dat we in Hem hebben, zoals een immoreel of onrein leven leiden, schandelijke en slechte dingen verlangen, of alles voor onszelf willen hebben. Hij vraagt ​​ons om dit alles te verwerpen: woede, geweld, slechtheid en beledigingen. Jezus vraagt ​​ons om niet meer tegen elkaar te liegen. Het is alsof we een nieuw mens worden met een nieuw kledingstuk.

In vers 10 wordt opgemerkt dat deze nieuwe mens zich voortdurend vernieuwt en steeds meer op zijn Schepper gaat lijken. Zo kunnen we God volledig kennen. Wauw! Wat een belofte! God heeft ons gekozen, Hij wil dat we van Hem zijn en Hij houdt van ons!

Dit alles wetende, dringt Paulus er bij ons op aan een zacht hart te hebben, geduldig, vol tederheid, eenvoudig en vol barmhartigheid; maar ook om elkaar te steunen en vooral om elkaar te vergeven. Omdat de Heer ons heeft vergeven! Paulus zegt ons te handelen zoals Hij! Omdat we deze nieuwe persoon zijn, omdat we geliefd en vergeven zijn, omdat het oude dood voor ons is en het nieuwe levend en wel, kunnen we anders handelen. Paulus legt ons uit hoe belangrijk het is om te begrijpen dat de twee levens niet samen kunnen gaan. Dat wil zeggen dat we niet kunnen blijven leven zoals voorheen: als we zonder Jezus wandelen, als we eenmaal ons leven aan Jezus hebben gegeven. Al die dingen die men vroeger misschien zonder gêne zou doen, zijn in het nieuwe leven niet meer mogelijk, omdat het niet samenhangt.

Dus daar ga je, ik wil je vandaag bemoedigen met dit vers van de dag: laat onze nieuwe natuur zichtbaar zijn. Laten wij die christenen zijn die steeds meer op hun Schepper gaan lijken. Vergeving is daar een onderdeel van. Er is geen speciale vrijstelling voor vergeving. “Ok, Heer, voor al het andere, maar vergeving, nee! Ik zal nooit vergeven wat mij is aangedaan! »

Ik zeg niet dat vergeven gemakkelijk of vanzelfsprekend is, maar het is in ieder geval een gedrag van de nieuwe persoon, de nieuwe natuur die we in Jezus hebben. Misschien is het tijd voor jou om te "doden" wat van de aarde komt. Het kan vandaag tijd zijn om de onvergevingsgezindheid in je leven te doden.

Je kunt nu de tijd nemen om te besluiten degenen te vergeven die je pijn hebben gedaan. Dood onvergevingsgezindheid en neem volledig bezit van het nieuwe leven dat je in Jezus hebt ontvangen.

Laten we bidden: Vader, dank u, want in Jezus ben ik een nieuw schepsel. Ik wil alles doden wat er nog is uit mijn oude leven, zoals onvergevingsgezindheid. Ik besluit vandaag om degenen te vergeven die me pijn hebben gedaan. Amen!

Darja Reichor


Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 21 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >