Hoe vind je vrede in de woorden van Jezus?

Hoe vrede te vinden in de woorden van Jezus

Hallo, het is mij een genoegen om dit vers te delen in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14 vers 1 tot 3: "Laat je hart niet verontrusten, geloof in God, geloof ook in mij. Er zijn veel woningen in het huis van mijn Vader , als dat niet het geval was, zou ik het je gezegd hebben. Ik ga een plek voor je klaarmaken. En aangezien ik een plek voor je ga klaarmaken, zal ik terugkomen en je meenemen, zodat waar ik ben jij er ook."

Is het niet prachtig? Jezus zegt je al "Ik ga een plaats voor je bereiden", hij wil vooral niet dat je een bezwaard hart hebt, maar dat je hem vertrouwt, welke storm je ook doormaakt.

Sta er niet eens bij stil dat Jezus wil dat je uitkijkt naar dit eeuwige leven waarin hij heeft voorzien door zijn offer aan het kruis en zijn opstanding.

Je hebt niets te vrezen, hij heeft zijn ogen op je gericht en zijn oor is voortdurend alert op de schreeuw van je hart en de stem van je smeekbeden. Er zijn verschillende dingen die Jezus hier zei die je moet begrijpen.

De eerste is dat uw hart niet verontrust hoeft te zijn. Merk op dat dit geen suggestie is maar een gebod: laat je hart niet verontrusten! Jezus zei niet dat je een probleemloos leven zou hebben. Even later in het evangelie van Johannes vertelde Jezus zelfs aan zijn discipelen dat jullie in deze wereld problemen zullen krijgen.

Wat Jezus tegen zijn discipelen zei, was dat ze niet verontrust moesten worden in hun hart. Er is een groot verschil! Hij zei niet te doen alsof alles in orde was of het probleem te negeren. Hij zei: laat de beproevingen van het leven je er niet van weerhouden om een ​​relatie met God te hebben.

Onze wereld is gevuld met onrustige en eenzame harten, helaas zelfs in de kerk. Overal om ons heen worden mannen en vrouwen geplaagd door eenzaamheid, twijfel en angst.

Een van de meest voorkomende oorzaken van onrustige harten is onzekerheid over de toekomst. Een onverwachte diagnose, baanverlies, moeilijkheden in een huwelijk, financiële zorgen, kinderen in moeilijkheden, veranderingen in het bedrijf.

Er zijn tegenwoordig veel dingen die onze veiligheid destabiliseren. Misschien vraag je je af, zal ik dit overleven en hier doorheen komen?

Twee dingen die Jezus je zegt te doen: geloof in God en geloof in mij.

Met andere woorden: vertrouw me. De remedie voor je onrustige hart ben ik! Dus vandaag moedig ik je aan om de woorden van Jezus toe te passen in je huidige situatie, in je verdriet, in je teleurstelling misschien, in je pijn, de rouw die je op dit moment ervaart.

Je hoeft geen onrustig hart te hebben. Natuurlijk is het normaal dat je nu huilt, maar je hoeft niet van streek te zijn! Hoe ernstig uw situatie ook is, verlies de hoop niet, raak niet in paniek!

Denk aan de tijd dat Jezus in de boot sliep toen er een storm opstak, de discipelen waren bang, niet beseffend dat alleen al de aanwezigheid in de boot hun veiligheid garandeerde.

Jezus zit vandaag in hetzelfde schuitje als jij en hij heeft meegemaakt wat jij hebt meegemaakt.

Geef jezelf nu over in zijn armen van liefde en vrede, fijne dag verder.

Stephane Query


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >