Hoe overwin je obstakels met God aan je zijde?

Ongeacht de beproeving, God laat me zegevieren!

De tekst die we nu lezen is te vinden in het Oude Testament, in het boek van de profeet Jesaja in hoofdstuk 43. We lezen vers 2: “Als je het water oversteekt, zal Ik met je zijn, zegt de Heer. Als je de rivieren oversteekt, zullen ze je niet onder water zetten; als je in het vuur loopt, zul je niet verbranden en zal de vlam je geen kwaad doen. »

Hoe kunnen we natuurlijk niet denken aan die mannen in de Bijbel die letterlijk uit het water werden gered. Men kan denken aan Mozes die, ondanks zichzelf, door zijn moeder in de steek werd gelaten, aan de genade van God werd overgedragen op deze rivier, zodat hij ontsnapte aan het edict van de farao die opdracht had gegeven alle pasgeborenen te doden; en God bewaarde hem, God redde hem van de krokodillen van de Nijl, van de gevaren van deze rivier. Hoe kunnen we niet ook denken aan dit hele volk dat de Rode Zee op het droge overstak en uit het water werd gered? Hoe niet te denken aan Chadrack, Meschak en Abednego die werden gered in de vlammen, in de oven terwijl de Heer zelf bij hen was natuurlijk. Dit zijn beloften die deze mannen, deze vrouwen, deze mensen letterlijk nakwamen.

Maar voor ons vandaag zijn het misschien beelden, symbolen; en water vertegenwoordigt het symbool van onmogelijkheid, het onbegaanbare. Iemand zei dat het beter is om met vuur om te gaan - je kunt tegen het vuur vechten - maar een rivier die overstroomt, hoe vecht je daartegen? Een woeste zee, hoe vecht je er tegen? Het is veel moeilijker, veel gecompliceerder, we lopen veel meer gevaar met het water; en het kunnen onoverkomelijke barrières zijn.

Ik zou je willen zeggen dat als dit is wat je doormaakt, wat je momenteel voelt: je situatie is als een onoverkomelijke barrière, de Heer wil je geruststellen, Hij is zelf bij je. De rivieren zullen je niet overweldigen, je zult in staat zijn om over te steken wat je vandaag onbegaanbaar lijkt door de kracht van God!

Het vuur van zijn kant is als een beproeving die ons komt zuiveren; dit is het symbool dat de apostel Petrus ons heeft gegeven: we gaan door het vuur van beproeving, we worden verteerd en alleen het beste komt tevoorschijn. Soms is de vuurproef essentieel, het komt om ons geloof op de proef te stellen, zegt het Woord van God.

En misschien is er vandaag een test die moeilijk is, die letterlijk brandt, en die uiteindelijk komt om te verwijderen wat de Heer uit je leven wil verwijderen, wat je verhindert om verder te gaan, wat overbodig is. Het kan door een ziekte zijn, het kan door een moeilijke economische situatie zijn: het verlies van een baan, het kan een ruzie met iemand zijn: relationele spanningen, moeilijkheden.

Mijn gebed is dat u vandaag nog een stap mag zetten met de Heer, of u nu door die onoverkomelijke barrière van water of door de beproeving van vuur gaat. De belofte blijft hetzelfde: niets zal je kwaad doen en God is met je! Integendeel, stop en zeg: Heer, wat wilt u mij leren: over u, over uw macht, over uw grootsheid, ondanks deze onmogelijkheden, deze onoverkomelijke barrières? Heer, wijs mij de weg, wijs mij de weg en geef mij dat vertrouwen, die vrede dat u in staat bent uw weg te vinden door deze onbegaanbare woeste wateren. Als het door vuur gaat, zeg dan dit gebed en zeg: Heer, zuiver mij en verwijder uit mijn leven alles wat U niet verheerlijkt.

Hoe dan ook, wat de moeilijkheid ook is, weet dat deze belofte voor jou is: God is met je en er is niets dat jou van Hem kan scheiden!

Tony Tornator


Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 22 september 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >