Hoe de wolven van het dagelijks leven het hoofd te bieden?

Hoe de wolven van het dagelijks leven het hoofd te bieden?

Tegenwoordig lijkt ons vers op het eerste gezicht misschien vreemd, of zelfs een beetje verontrustend, maar in werkelijkheid bevat het heel praktisch advies voor ons dagelijks leven. Laten we samen Mattheüs hoofdstuk 10, vers 16 lezen. Er staat geschreven: "Zie, Ik zend u als schapen midden tussen de wolven. Wees daarom voorzichtig als slangen en rein als duiven."

Om te begrijpen wat Jezus bedoelde, is het altijd belangrijk om jezelf in de juiste context te plaatsen. In die tijd werden wolven beschouwd als woeste en gevaarlijke dieren, en schapen als kwetsbare dieren. Jezus vergelijkt zijn discipelen daarom met schapen die naar een vijandige en gevaarlijke wereld worden gestuurd, vertegenwoordigd door wolven. Jezus vraagt ​​ze echter niet om zich als hulpeloze schapen te gedragen. Hij vraagt ​​hen voorzichtig te zijn als slangen en zuiver als duiven. De slang is een dier dat bekend staat om zijn sluwheid en zijn vermogen om gevaar te vermijden, terwijl de duif een zachtaardig en onschuldig dier is. Jezus vraagt ​​daarom aan zijn discipelen om intelligentie en voorzichtigheid in hun gedrag aan de dag te leggen en tegelijkertijd hun zuiverheid en eerlijkheid te bewaren.

Maar hoe is dit concreet van toepassing op ons vandaag?

De boodschap van Jezus in dit vers is tijdloos en universeel. Als christen, ongeacht de culturele of geografische context, bevinden we ons soms in situaties waarin we ons geloof moeten beleven te midden van een vijandige wereld.

Hier zijn slechts enkele voorbeelden van wolven of vijandige omgevingen die kunnen worden aangetroffen.

Op het werk: Op sommige werkplekken kan er druk zijn om praktijken of gedragingen aan te nemen die niet in overeenstemming zijn met onze christelijke principes.

In het gezinsleven: soms kunnen we in ons eigen gezin met moeilijke situaties worden geconfronteerd, bijvoorbeeld als sommige leden van ons gezin ons geloof niet delen, of als ze het niet eens zijn met onze levenskeuzes.

We kunnen ook geconfronteerd worden met valse leraren, ik durf het te zeggen, maar we kunnen mensen ontmoeten die beweren de Bijbel of de christelijke doctrine te onderwijzen, maar die in werkelijkheid ketterijen en valse doctrines onderwijzen.

Onze vijandige sociale omgevingen en ook vervolging: in sommige landen of culturen kunnen christenen openlijke vijandigheid of vervolging ondervinden. Ook kunnen we te maken krijgen met mensen in onze omgeving die ons vervolgen of mishandelen vanwege ons geloof.

En dan zijn er de verleidingen van het dagelijks leven: er zijn tegenwoordig allerlei soorten verleidingen die ons van ons geloof en onze principes kunnen afleiden.

Maar hier zijn drie tips om dit vers in ons dagelijks leven toe te passen en standvastig te blijven.

Ten eerste: wees voorzichtig in uw relaties met anderen, dit betekent dat u waakzaam moet zijn tegenover bepaalde mensen die u kwaad kunnen doen, terwijl u eenvoudig en oprecht blijft in uw communicatie en uw getuigenis. Vermijd in principe onnodige conflicten.

Tweede advies: blijf in alle situaties eerlijk door te weigeren uw christelijke waarden in gevaar te brengen. Zuiver zijn als een duif betekent niet verdorven worden door de wereld, maar veeleer de principes van Gods Woord volgen in alle omstandigheden, hoe moeilijk het ook mag zijn. Deze kwaliteit is vooral belangrijk in een wereld waar verleidingen talrijk zijn en de sociale druk groot kan zijn.

En dan derde advies: toon intelligentie in je acties, dat betekent voorzichtig zijn als een slang en nadenken over de gevolgen van onze acties voordat je ze uitvoert. Het is ook in staat zijn ons gedrag aan te passen aan de verschillende situaties die we in het leven tegenkomen en dat ons getuigenis authentiek kan blijven.

Door deze drie adviezen op te volgen, kun je de principes van Jezus in ons vers voor vandaag in praktijk brengen.

Laten we voorzichtigheid, intelligentie en integriteit betrachten en getrouwe getuigen zijn van Gods liefde en genade in ons dagelijks leven. Hou vol! 

Sandra Kouamé (artikel oorspronkelijk gepubliceerd op 20 februari 2023) 


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >