Klimaat >

Frugal computing: wanneer zal digitale technologie compatibel zijn met planetaire limieten?

De opwarming van de aarde en de geleidelijke uitputting van fossiele en minerale hulpbronnen zijn tegenwoordig onmiskenbare realiteiten. Deze verschijnselen voorspellen een blijvende verandering in onze levensstijl, vooral economisch.

Geschetst grijs klokpictogram

Waar blijft de actie voor biodiversiteit na de COP15 in Montreal?

Zoals u zich waarschijnlijk herinnert, werd in december 2022 COP15, de internationale conferentie over biologische diversiteit, gehouden in Montreal. Biodiversiteit blijft de slechte verhouding van politieke en maatschappelijke initiatieven op het milieu

Geschetst grijs klokpictogram

Theologische faculteit Helsinki reikt eredoctoraat uit aan Greta Thunberg

Greta Thunberg binnenkort doctor honoris causa in de theologie, zo kondigde de universiteit van Helsinki, in Finland, aan deze onderscheiding toe te kennen aan de jonge activist van 20 jaar, evenals aan verschillende andere persoonlijkheden.

Geschetst grijs klokpictogram

Ecolieux: goed leven met een lage ecologische voetafdruk?

In heel Frankrijk komen burgers samen om samen te leven, te werken en nieuwe woonplekken te bedenken die zijn aangepast aan de uitdagingen van de ecologische transitie. Ze creëren zogenaamde schooljongens die worden gekenmerkt door de ch

Geschetst grijs klokpictogram

Eunice Foote, de eerste wetenschapper (en suffragist) die de klimaatverandering theoretiseerde

In 1859 was de Ierse natuurkundige John Tyndall de eerste die ontdekte dat moleculen van gassen zoals koolstofdioxide, methaan en waterdamp (tegenwoordig bekend als broeikasgassen of broeikasgassen) infraroodstraling blokkeren. Wij

Geschetst grijs klokpictogram

546 kilo afval in je woonkamer: wat als augmented reality het milieu te hulp schiet?

Onze relatie met het milieu wordt vaak vertekend door sociale wenselijkheid: vandaag is het bijvoorbeeld moeilijk om zich publiekelijk uit te spreken tegen het behoud van het milieu. Terwijl de overgrote meerderheid van de respondenten zegt

Geschetst grijs klokpictogram

"Biodiversiteitskredieten" van Emmanuel Macron: waar hebben we het over?

President Macron kondigde op 7 november 2022 tijdens C0P 27 in Sharm el-Sheikh in Egypte een initiatief aan dat gericht is op de bescherming van de "vitale koolstof- en biodiversiteitsreserves" van de planeet, zoals oude bossen, veenmoerassen of mangroven.

Geschetst grijs klokpictogram

COP15: hoe een ambitieuze overeenkomst ter bescherming van de biodiversiteit financieren?

Na twee jaar uitstel vindt eindelijk de COP15 over biodiversiteit plaats van 7 tot 19 december in Montreal. De top zal naar verwachting een nieuw mondiaal kader vaststellen om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 een halt toe te roepen.

Geschetst grijs klokpictogram

TotalEnergies in Afrika: protest van milieuactivisten en gelovigen

Milieuactivisten, religieuze figuren en gelovigen protesteerden dinsdag in Parijs tegen de mega-olieprojecten van de Franse groep TotalEnergies in Oeganda en Tanzania, een eerste actie onder leiding van de Extinction Rebellion Spiri-bewegingen

Geschetst grijs klokpictogram

Klimaatconferentie: Christelijke leiders willen meedoen

De klimaatconferentie van 2022, gehouden in Sharm el-Sheikh, Egypte, werd op 20 november afgesloten. De 196 lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de oprichting van een fonds om de zware verliezen en geleden schade te dekken

Geschetst grijs klokpictogram


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 2 juni 2023

geschetst grijs klokpictogram