Spiritualiteit >

Door de redactie

Vergeef voordat u gerechtigheid zoekt!

Hallo, ik zou graag willen dat we samen nadenken over wat de tekst van vandaag ons vertelt en welke implicaties dat impliceert: “Heb elkaar lief met heel je hart als christelijke broeders en zusters.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

De kracht van onze woorden kan bouwen of vernietigen!

Ik ben blij je vandaag weer te ontmoeten voor onze meditatie die je kunt vinden in Efeziërs hoofdstuk 4, vers 29, waar staat geschreven: “Laat geen kwaad woord uit je mond komen...”

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Hoe weet ik of mijn projecten slagen?

Ik wil deze nieuwe week graag beginnen met een vraag: wil je weten of jouw plannen gaan slagen? Je onderneemt nieuwe dingen, je wilt dromen waarmaken of misschien wil je gewoon doorgaan met waar je aan begonnen bent.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Win door zachtheid!

Vandaag bevinden we ons rond een vers dat ons laat zien dat de Geest van God heel anders is dan de geest van deze wereld. Matteüs 5 vers 5: “Zalig zijn de zachtmoedigen, omdat zij de aarde als een geschenk van God zullen ontvangen.”

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Goddelijk comfort tot uw beschikking! De getroffenen vinden hoop in hem

Hallo, dit is Dorothée Rajiah. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik geloof dat u gezegend zult worden door het Woord van de dag dat gevonden wordt in Matteüs 5, vers 4: "Zalig zijn de verdrukten, want zij zullen getroost worden."

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Geluk schuilt in nederigheid!

In de ‘Zaligsprekingen’, in Mattheüs hoofdstuk 5, vers 3, houdt Jezus een buitengewone toespraak. Hij begint met te zeggen: ‘Zalig zijn de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk der hemelen.’ Maar waar heeft Jezus het precies over?

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Geld, een obstakel of een instrument voor het geloof?

“Maak vrienden met oneerlijk geld, zodat die vrienden je zullen verwelkomen in de eeuwige woningen als het op is” (Lukas 16:9).

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Jezus' oproep: wat betekent het werkelijk om Hem te volgen?

‘Toen hij langs de Zee van Galilea voer, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, een net in de zee uitwerpen; want zij waren vissers. Jezus zei tegen hen: Volg mij, en ik zal van jullie vissers van mensen maken. ” (Marcus 1:16-17).

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Leven in genade: vaarwel aan veroordeling!

Laten we Johannes 5:24 lezen: "Ja, ik zeg u de waarheid: als iemand mijn woorden hoort en gelooft in de Vader die mij heeft gezonden, leeft hij voor altijd bij God. Hij wordt niet veroordeeld, maar hij is overgegaan van de dood in het leven. Daar is voor hem geen veroordeling meer

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Vernieuw uw intelligentie: de sleutel tot een zegevierend leven in Christus!

Hallo, dit is Dorothée Rajiah. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik geloof dat u vandaag gesterkt zult worden door het woord in Romeinen 12:2.

Geschetst grijs klokpictogram


Recente artikelen >

Mozambique: 11 christenen afgeslacht vanwege hun geloof

geschetst grijs klokpictogram