Spiritualiteit >

Door de redactie

Het belang van het richten van je gedachten en emoties op God

Vandaag nodig ik je uit om een ​​spirituele schat te ontdekken die een impact zal hebben op je leven. In deze boodschap, gebaseerd op Psalm 42:12, zullen we de kracht onderzoeken van het wijzen van je ziel op de hoop op God.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Hoe bouw je je huis op de rots van gehoorzaamheid aan Jezus?

Vandaag duiken we in 1 Samuël 2:2, een vers dat ons herinnert aan de kracht van God, onze sterke beschermende rots. Zijn onwrikbare bescherming is ons gegarandeerd omdat hij onze toevlucht is.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Heb dezelfde gevoelens als Jezus Christus

Het vers van de dag daagt ons uit om dezelfde gevoelens als Jezus tegenover anderen te hebben. Het is een uitdaging, vooral in een wereld waar onrecht en gespannen relaties aan de orde van de dag zijn.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Leven in het licht ondanks onze fouten: de rol van het bloed van Christus

Gedurende uw hele leven bent u getuige geweest van momenten van gemeenschap met God, momenten waarop u Zijn aanwezigheid en leiding voelde. Dit is geen toeval, maar eerder het resultaat van jouw rol als tempel van God.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Hoe predik je het Woord van God met kracht?

In de passage van vandaag geeft de apostel Paulus Timotheüs raad, maar zijn woorden vinden weerklank bij elke gelovige die geroepen is om het Woord te delen.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Praktische wijsheid: neem samen met God de juiste beslissingen

'Toen zeiden ze tegen Jezus: Dat weten we niet. En Hij zei tegen hen: Ik zal jullie ook niet vertellen op grond van welk gezag ik deze dingen doe.' (Mattheüs 21:27).

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Hoe je een gebroken hart kunt overwinnen: nabijheid tot God

Een gebroken hart hebben betekent dat je op een kruispunt in je leven staat. Hallo, dit is Darja, laten we vandaag met een open hart praten. Laten we Psalm 34:19 lezen: "De Heer is nabij de gebrokenen van hart, Hij redt de ontmoedigden."

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Liefdevol zoals God van jou houdt: jouw oproep tot agape liefde

Hallo, dit is Dorothée Rajiah, ik hoop dat het goed met je gaat! Ik ben blij om het Woord van de dag met u te kunnen delen dat u kunt vinden in Johannes 15:12: "Dit is mijn gebod: heb elkaar lief zoals ik u heb liefgehad".

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

De kracht van belijdenis Geloven in de verrezen Jezus!

Hallo, mijn vriend, ik ben erg blij je weer te vinden om het Woord van God met je te delen. Ik ben Tony Tornatore, pastor in Amiens in de EKKLESIA-kerk. Vandaag lezen we uit Romeinen het tiende hoofdstuk en het negende vers.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Zorg voor een diepe geestelijke groei!

Deze gedachte vinden we wanneer de profeet Jesaja in hoofdstuk 58 spreekt over vasten dat God welgevallig is. Hij zegt dat dit vasten, dat God behaagt, “een dag is waarop een mens zijn ziel vernedert”!

Geschetst grijs klokpictogram


Recente artikelen >

Samenvatting van het nieuws voor 30 november 2023

geschetst grijs klokpictogram