Wetenschap >

Door de redactie

Smeltende arctische permafrost laat oude virussen vrij: moeten we ons zorgen maken?

Een team van Franse, Duitse en Russische wetenschappers is er onlangs in geslaagd om gigantische virussen nieuw leven in te blazen die tienduizenden jaren in de bevroren grond van Siberië waren begraven.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Energiezuinigheid: kan een markt voor energiequota oplossingen bieden?

Oorlog in Oekraïne, geopolitieke spanningen, stilgelegde kernreactoren… Veel elementen komen samen om grote onzekerheden te creëren over de winter die wordt gevoeld. Zullen we genoeg energie hebben om aan alle eisen te voldoen? Een woord

Geschetst grijs klokpictogram

Door Camille Perrier

Taalbeoordeling bij patiënten in een "vegetatieve toestand": de sleutel tot diagnostische fouten?

"Paul" kreeg een hartaanval en zijn hersenen kregen te lang geen zuurstof. Na verschillende reanimaties en een week in coma opende hij eindelijk zijn ogen weer... maar lijkt niet altijd aanwezig. Doktoren zeggen dat hij nog steeds bewusteloos is

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Kinderkanker in Afrika: een moeilijke maar verbeterende situatie

Kinderoncologie is een relatief jong medisch specialisme dat zich de afgelopen decennia bijzonder snel heeft ontwikkeld. Dit is met name te danken aan de zeer aanzienlijke vooruitgang die is geboekt bij het beheer van c

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Verhoogt de opkomst van de intensieve landbouw het risico op een menselijke pandemie?

De wereldwijde pandemie van Covid-19 heeft een ouder debat aan het licht gebracht over de rol van de transformaties die onze soort in zijn natuurlijke omgeving uitvoert bij het ontstaan ​​van infectieziekten. De impact van de zogenaamde intensieve landbouw is voor een deel

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Koolstofafvang en -opslag, hoe werkt het?

De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie zijn twee essentiële pijlers van de inspanningen om de klimaatverandering te beperken.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Ebola: wat gebeurt er in Oeganda?

De laatste grote epidemie van het ebolavirus vond plaats in West-Afrika tussen 2013 en 2016. Vanwege de Zaïre-stam van dit virus dat verantwoordelijk is voor vreselijke hemorragische koortsen, veroorzaakte het meer dan 11 doden, voornamelijk

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

100 jaar dat de wetenschap veranderde [MENING]

De 'moderne' wetenschap heeft de toestand en het lot van de mens voor altijd veranderd en biedt ons de voordelen van elektriciteit, snel transport en medicijnen die de levensverwachting van mensen bijna hebben verdrievoudigd.

Geschetst grijs klokpictogram

Door de redactie

Trisomie 21: een hormoon met opwindende resultaten [MENING]

Dit is vooruitgang, nog geen revolutie.

Geschetst grijs klokpictogram

Door Camille Perrier

National Bible & Science Congress 2022: een wetenschappelijk congres over de ouderdom van de aarde in Mulhouse

Na een succesvolle eerste editie in 2019 keert het National Bible & Science Congress terug voor een tweede editie op 28 en 29 oktober in Mulhouse. Wetenschappers die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied (biologie, geofysica, natuurkunde, enz.)

Geschetst grijs klokpictogram


Recente artikelen >

Samenvatting nieuws van 21 maart 2023

Door de redactie
geschetst grijs klokpictogram