Immigratie, abortus, levenseinde: bisschoppen luiden de noodklok

immigratie_ivg_einde_van_leven_bisschoppen_tirent_sonnette_alarm

Immigratie, levenseinde, abortus in de grondwet... De katholieke bisschoppenbijeenkomst in Lourdes luidde woensdag de noodklok over deze onderwerpen, waarvan het wetgevend kader binnenkort zou moeten evolueren.

Aan het einde van de plenaire herfstvergadering herhaalde de Conferentie van Bisschoppen van Frankrijk (CEF) haar “bezorgdheid over het idee dat de vrijheid om te aborteren zou kunnen worden verankerd in de Grondwet”, een belofte van president Emmanuel Macron.

Als vrouwen ‘beter beschermd’ moeten worden tegen geweld en hun rechten ‘beter gegarandeerd’, schatte de voorzitter van de CEF, Eric de Moulins-Beaufort, dat ‘abortus, waarvan de beslissing zelden een keuze uit volledige vrijheid is, niet alleen kan worden begrepen door middel van het prisma van vrouwenrechten.

“Het opnemen ervan in de fundamentele rechten zou het hele evenwicht van deze rechten schaden”, waarschuwen de bisschoppen in een afzonderlijke verklaring die Mgr. de Moulins-Beaufort “zo snel mogelijk” aan de president van de republiek wil sturen.

Een ander onderwerp waarvoor een ad hoc-verklaring moet worden afgegeven: immigratie, die centraal staat in een wetsvoorstel dat sinds maandag in de Senaat wordt behandeld. Dit is bedoeld om de sectie die voorziet in de regularisatie van werknemers zonder papieren aanzienlijk aan te scherpen.

Ook hier is de waarschuwing duidelijk: “Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming en rechten van degenen die door hun werk al bijdragen aan het goed functioneren van ons land.” We moeten “de verleiding weerstaan ​​om migratiekwesties terug te brengen tot veiligheidskwesties”, zegt de tekst.

Einde van het leven

Mgr. de Moulins-Beaufort riep op tot “een uitbarsting van menselijkheid in het licht van de migratie” en waarschuwde voor “de illusie alle migratie te voorkomen”. Hij zei dat hij ervan overtuigd was dat “we in Frankrijk nog steeds (...) degenen die naar ons toe komen in de hoop op een beter leven.”

De voorzitter van de CEF onderstreepte ook de “niet minder grote bezorgdheid” van de bisschoppen “in het licht van het wetsvoorstel in voorbereiding betreffende het levenseinde”, dat voor december wordt verwacht. Het onderwerp zou door de heer Macron aan de orde worden gesteld tijdens zijn ontmoeting op woensdag met de Vrijmetselaars van het Grootoosten van Frankrijk.

“Een menselijke samenleving moet broederlijk zijn voor iedereen tot het einde van het leven, en actieve hulp bij het leven bevorderen”, voegde hij eraan toe, een verhulde toespeling op “actieve hulp bij het sterven” die in het wetsvoorstel zou kunnen worden opgenomen.

Deze bijeenkomst was gewijd aan de ‘missie’ (dat wil zeggen: hoe de boodschap van het Evangelie over te brengen), maar de oorlog tussen Israël en Hamas werd logischerwijs bij de discussies betrokken.

Terwijl de antisemitische daden in Frankrijk explosief toenemen (1.040 sinds de bloedige aanvallen van Hamas op Israël op 7 oktober) en de moslimleiders het vrijgeven van anti-moslimuitingen betreuren, riepen de bisschoppen op om “niet toe te geven aan de simplistische logica van de confrontatie tussen religieuze gemeenschappen".

“Wij spreken ons uit tegen de racistische, antisemitische en anti-moslim houdingen die deze logica teweegbrengt”, benadrukten zij. 

Geen instructies om te lopen

Ze gaven echter geen instructies voor de mars tegen het antisemitisme op zondag, waar premier Elisabeth Borne naartoe zal gaan, maar die te maken krijgt met de boycot van LFI en de deelname van de RN die door sommigen als omslachtig wordt beschouwd.

“Ik ben altijd terughoudend om politieke instructies te geven”, legde Mgr. de Moulins Beaufort uit, terwijl hij echter verzekerde dat de CEF “vertegenwoordigd zal zijn, op zijn minst door de directeur van de dienst voor betrekkingen met het Jodendom”.

Hij riep op tot “gerechtigheid voor het Palestijnse volk” dat “recht heeft op een vrije staat”, en vroeg ook om “duidelijke erkenning, overal, van het bestaansrecht van de staat Israël”.

Ten slotte bevestigden de bisschoppen, in een kerk die nog steeds geschokt is door het schandaal van seksueel geweld, hun “toewijding aan erkenning en herstel” van slachtoffers, door zich te concentreren op het specifieke geval van volwassenen.

“We volgen nauwlettend de lopende juridische discussies met het oog op een betere definitie van de invloed”, bevestigde de kerkelijke functionaris, terwijl hij de hulp van het staatsstrafrechtssysteem als “essentieel” omschreef.

de Editors (met AFP)

Beeldcredits: Shutterstock / Zdenek Matyas Photography (Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes)

In de categorie Kerk >Recent nieuws >