In Irak geeft een christelijke leraar les aan kinderen van militanten van de Islamitische Staat

Shutterstock_1964320939.jpg

“De Heer opende vele deuren voor hem om de boodschap van het evangelie en de liefde van Christus tijdens de lessen over te brengen aan deze kinderen die opgroeiden te midden van geweld en de ideologie van haat. Sommige kinderen hebben Christus aangenomen en leren in het geheim bijbelverzen. »

Christelijke hulpmissie noemt hem Kassim Mahdi, maar zijn naam is om veiligheidsredenen veranderd. Hij is nu een christen en een leraar in Irak. Toen de militanten van Islamitische Staat hun misstanden pleegden, vluchtte hij naar een vluchtelingenkamp. Nu geeft hij les aan de kinderen van deze activisten.

Kassim is van islamitische afkomst. Maar toen de militanten van de Islamitische Staat in zijn regio arriveerden, verstoorden hun misbruiken zijn opvattingen. "Hij zag veel van zijn vrienden en familieleden vermoord worden en hij geloofde niet dat God zijn boodschappers op deze manier had gestuurd", zegt een bron van Christian Aid Mission.

Kasim begon hun acties te bekritiseren en werd gezien als een ongelovige. "Hij wist niets van het christendom, maar deze beschuldiging dat hij een ongelovige was, wekte zijn nieuwsgierigheid om meer over Christus te weten", vervolgt de getuige, "hij vluchtte met zijn gezin naar een kamp voor ontheemden".

In dit kamp "kreeg hij een Bijbel, leerde hij de Heer kennen en gaf hij zijn leven aan Christus."

De regering heeft hem nu aangesteld als leraar in een gebied waar militanten van de Islamitische Staat zijn aangesteld. Daarom zijn het hun kinderen die hij nu onderwijst. En volgens de Christian Aid Mission-bron hebben verschillende kinderen zich tot Jezus gewend.

“De Heer opende vele deuren voor hem om de boodschap van het evangelie en de liefde van Christus tijdens de lessen over te brengen aan deze kinderen die opgroeiden te midden van geweld en de ideologie van haat. Sommige kinderen hebben Christus aangenomen en leren in het geheim bijbelverzen. »

MC

Image Credit: Shutterstock / Lena Ha / Mosul, Irak - 11 april 2021: Kind op straat in de oude stad.

Recente artikelen >

21 februari 2024 Nieuwsoverzicht

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >