In Colombia worden christelijke indianen vervolgd door hun gemeenschappen

In Colombia worden christelijke indianen vervolgd door hun gemeenschappen

In Colombia, waar iets meer dan 3% van de bevolking Indiaans is en rechten geniet die de bescherming van hun identiteit garanderen, worden bekeerlingen van deze groepen tot het christendom vervolgd en gediscrimineerd door andere leden van hun stammen.

Er bestaan ​​meer dan 80 Indiaanse etnische groepen in de "Parel van de Caraïben" en de grondwet beschermt hun erfgoed. Sinds 1991 heeft de regering "inheemse gebieden" gedefinieerd waar hun eigen wetten, tradities en animistische visie op de wereld van toepassing zijn. benadrukt de ngo Portes Ouvertes. Het is daarom verboden om daar te evangeliseren. Ongeveer 30% van de inwoners van deze regio's is echter christen en wordt niet beschermd door de wet die van toepassing is op de rest van het land. Meer dan 40% van dit derde deel van de bekeerlingen wordt vervolgd door hun etnische gemeenschap.

Portes Ouvertes citeert de getuigenis van Rodrigo (pseudoniem):

"Nee! Je kunt geen predikant zijn omdat je Native American bent. Niemand hier mag andere geloofsovertuigingen introduceren. Als je het evangelie blijft verspreiden, vermoorden we je."

Rodrigo en zijn geloofsgenoten kunnen daarom geen twee identiteiten claimen, christen en indiaanse, en hij weet dat deze bedreigingen geen loze woorden zijn. Inderdaad, de stammen hebben al verschillende van hun eigen stammen die zich tot het christendom hadden bekeerd, ter dood gebracht.

Moeilijkheden bij het opvoeden van christelijke kinderen

Samen met doodsbedreigingen of moorden, moeten christenen in feite stoppen met het inschrijven van hun kinderen op Indiaanse scholen waar traditionele en animistische rituelen worden onderwezen. In 2013 hielp Portes Ouvertes bij de bouw van een christelijke school voor etnische Arhuaco-kinderen nadat hun families uit hun dorpen waren verdreven. De school wordt gefinancierd door de biologische koffieteelt. Een van de christenen in de gemeenschap zei:

"Jullie hebben ons aangemoedigd om deze kinderen op te voeden volgens bijbelse waarden. Ze zullen later een positieve invloed uitoefenen op de samenleving."

Maar vaak zijn de christelijke scholen ver weg en kunnen de ouders hun kinderen dus nergens naar school sturen. Bovendien wordt er druk uitgeoefend op christelijke ouders om hun kinderen niet van inheemse scholen te halen, omdat inkomen van stamregeringen is afhankelijk van het aantal studenten.

Scholen die door christenen zijn opgericht, worden vaak aangevallen en zelfs in brand gestoken. Ana Silvia, een lerares, werd verschillende keren aangevallen en gemarteld en zag zelfs guerrillastrijders die tegen de Colombiaanse regering vochten haar klas binnenstormen om de kinderen te ontvoeren en tot soldaten te maken. De FARC had dit kunnen doen met toestemming van de Indiaanse leiders.

Sommige kinderen en tieners worden opgevangen in een centrum dat is opgericht door Portes Ouvertes, maar ze vluchten en laten hun families achter. Dat is het geval van Valentina, 15, die weigerde animistische lessen te volgen in strijd met zijn geloof:

"Ik voelde dat ik geen vrijheid had, en ik had altijd al weg willen gaan, uitgaan!"

Toen haar vader en andere dorpelingen een vrijstelling eisten, uitten de lokale guerrilla's verschrikkelijke bedreigingen tegen hen.

Niet alleen scholen, maar ook kerken en huizen worden aangevallen. De juridische autonomie van inheemse gebieden geldt echter ook in gerechtelijke zaken en niet alleen in administratieve zaken. Dit betekent dat misdaden tegen christenen waarschijnlijk onbestraft zullen blijven.

De wet, die een goed idee leek voor het behoud van een identiteit, leidt tot ontkenning van individuele vrijheden en afwijzing van mensenrechten. Maar, wijst Portes Ouvertes erop, dat veel Colombianen, maar ook veel westerse etnologen, zich daar niet druk om maken, omdat ze vooral de culturele tradities van de indianen willen beschermen en ervan overtuigd zijn dat de christenen die aan het vernietigen zijn.

Jean Sarpedon

Afbeelding tegoed: Shutterstock/MDV Edwards

In de rubriek Vervolging >Recent nieuws >