Irak: spanningen tussen de Chaldeeuws-katholieke patriarch en de president

Irak spanningen tussen de Chaldeeuws-katholieke patriarch en de president

De patriarch van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk van Irak kondigde zaterdag aan dat hij niet zou terugkeren naar het patriarchaat in Bagdad, maar zich zou vestigen in autonoom Koerdistan, een nieuwe escalatie van spanningen tussen hem en de Iraakse president en een christelijke groep voormalige paramilitairen van Hashd al -Shaabi.

Architect van het historische bezoek van paus Franciscus aan Irak in 2021, kardinaal Louis Raphaël Sako is een belangrijke publieke figuur en een essentiële gesprekspartner binnen de christelijke minderheid voor Iraakse politieke leiders.

Sinds enkele maanden koppelt hij wapenpassen aan Rayan al-Kildani, parlementariër en leider van de Christian Babyliyoun-partij, wiens gewapende vleugel deel uitmaakt van Hachd al-Chaabi, gevormd uit voormalige pro-Iraanse paramilitairen die zijn geïntegreerd in de reguliere strijdkrachten.

Nu hebben de spanningen betrekking op de president van de republiek Abdel Latif Rachid: begin juli annuleerde hij een decreet uit 2013 waarin de functies van de kardinaal werden erkend.

Volgens de kardinaal is dit decreet wettelijk noodzakelijk zodat hij de eigendommen van de gemeenschap kan beheren.

Het voorzitterschap rechtvaardigde de intrekking van het decreet en verzekerde dat het was afgekondigd "zonder grondwettelijke of wettelijke grondslagen". Alvorens in een tweede persbericht uit te leggen dat de president “alleen benoemingsbesluiten afkondigt voor werknemers van instellingen (…) van de overheid”.

De terugtrekking "is niet bedoeld om de religieuze of juridische status van de kardinaal te ondermijnen", benadrukte het presidentschap.

Op zaterdag, nadat hij een "campagne" van Babyliyoun en het "stilzwijgen" van de regering hekelde, kondigde dhr. Sako in een persbericht aan "te hebben besloten zich terug te trekken uit de zetel van het patriarchaat in Bagdad" om zich te vestigen "in een van de kloosters van Koerdistan" autonoom (noord).

Hij hekelt een "smerig spel" en biedt, niet zonder sarcasme, aan de "beschermer van de grondwet" - in een toespeling op de president - aan om de heer Kildani en zijn broers het beheer van "de eigendommen van de kerk" toe te vertrouwen.

In een land geteisterd door herhaalde conflicten en ondermijnd door endemische corruptie, beschuldigen de twee mannen elkaar van het illegaal monopoliseren van eigendommen van christenen.

De heer Kildani, het doelwit van Amerikaanse sancties sinds 2019, hekelt de "politieke" rol van de kardinaal, die op zijn beurt de parlementariër ervan beschuldigt de vertegenwoordiging van de minderheid te willen monopoliseren.

Met meer dan 1,5 miljoen mensen in 2003 - 6% van de bevolking voor de Amerikaanse invasie van Irak - is de christelijke gemeenschap geslonken tot zo'n 400.000 zielen. Velen ontvluchtten het geweld dat hun land bebloedde.

In Noord-Irak, een centrum van het christendom, vluchtten hele dorpen met de komst van jihadisten van de Islamitische Staat (IS) in 2014.

De redactieraad (met AFP)

Afbeelding tegoed: Creative Commons / Wikimedia

In de internationale sectie >Recent nieuws >