Jezus is het Woord van God dat ons naar de Vader leidt!

Jezus is het Woord van God dat ons naar de Vader leidt!

Ik ben blij je weer te vinden om deze paar minuten rond het Woord van God met je te delen. Of je nu thuis bent met je koffie in de hand of naar je werk rijdt, ik moedig je aan om je hart te openen zodat God je kan aanraken. Laten we samen Johannes 1, vers 14 lezen: "Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Deze heerlijkheid die hij van de Vader ontvangt, is de heerlijkheid van de eniggeboren Zoon vol liefde en waarheid ."

Om dit vers volledig te begrijpen, laten we de paar verzen ervoor lezen, Johannes 1, verzen 1 tot 4:

"In het begin bestond het Woord al, het Woord was bij God en het Woord was God. In het begin was het Woord bij God. heeft leven en het leven is het licht van de mens."

In dit vers komt het woord "woord" van het woord "logos" in het Grieks. Als we wat meer bestuderen, kunnen we in het commentaar dit lezen:

"In Johannes duidt het woord het wezenlijke Woord van God aan, Jezus Christus, wijsheid en macht in vereniging met God, zijn dienaar in de schepping en het bestuur van het universum, de oorzaak van al het leven op aarde, fysiek en moraliteit; Jezus die binnenkwam een menselijke natuur om redding te brengen aan de mensheid, de Messias, de tweede persoon van de Godheid, die uitblinkt door zijn woorden en zijn daden.

Ik heb niet-gelovigen tegen me horen zeggen:

"Maar uw Bijbel daar, die is door mensen geschreven, hoe kunt u dan zeggen dat het het Woord van God is?"

Het antwoord is te vinden in de persoon van Jezus. We hebben het niet over inkt en papier. Jezus is het mensgeworden Woord van God.

Wil je weten wat God van je wil, wil je antwoorden op je vragen? Dus kijk wat Jezus deed. Lees wat hij deed, want als je naar Jezus kijkt, zie je de Vader, als je Jezus kent, ken je de Vader. Want Jezus zei in Johannes 14 verzen 6 en 7:

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve door mij. Als je mij kende, zou je ook mijn Vader kennen en vanaf nu ken je hem en heb je hem gezien."

Laten we onze ogen op Jezus richten, laten we onze ogen op het Woord richten. Laten we stoppen met het zoeken naar antwoorden op onze vragen in van alles en nog wat, maar in plaats daarvan onze antwoorden gaan zoeken in Jezus. We kunnen in het vers van de dag lezen dat "we zijn heerlijkheid hebben gezien"!

Het voorbeeld is daar, voor onze ogen. Jezus heeft al een spoor achtergelaten, hij is onze stappen al voorgegaan. Hoe vaak zoeken we naar antwoorden terwijl we vergeten dat we alles door Jezus hebben ontvangen.

In het voorbeeld van zijn leven geeft Jezus ons de antwoorden. Hij is de enige die voor ons de weg naar de Vader opent. Wat houdt dat concreet in? Dankzij Jezus kunnen we een relatie hebben met de Vader. Dankzij Jezus hebben we zin in het leven, hebben we een doel, hebben we een identiteit, zijn we genezen.

Jezus laat ons zien hoe we moeten vergeven, hij laat ons zien hoe we moeten liefhebben. Jezus laat ons ook zien hoe we verleiding kunnen weerstaan. Hij heeft de weg voor ons bereid zodat wij die ook kunnen nemen, hijzelf is de weg.

Jezus is vol liefde en waarheid en hij is er voor jou, hij is jouw antwoord. We kunnen zoveel leren door gewoon te kijken hoe Jezus leefde, hoe hij reageerde in verschillende situaties en vooral in de vele waarheden en wijsheden die hij zal vertellen.

Dit alles is voor ieder van ons toegankelijk via de Bijbel, de evangeliën. Ik moedig je vandaag aan om je Bijbel op te pakken en opzettelijk te lezen over wat Jezus voor jou deed en hoe hij leefde. Misschien heb je vandaag geen tijd om alles te lezen, dus begin gewoon naar Jezus te willen kijken en van hem te leren, want Jezus is jouw antwoord.

Gezegend worden.

Darja Reichor


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >