Laat de Heilige Geest je leven leiden!

Walk-in-the-Spirit.origineel

Vandaag gaan we kijken naar ons evangelie voor vandaag in Galaten, hoofdstuk 5, vers 16. En ik nodig je uit om je telefoon of je Bijbel te pakken als je het samen met mij wilt lezen. Laten we samen gaan: "Dus dit is wat ik zeg: wandel door de Geest en je zult de verlangens van je eigen natuur niet vervullen."

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit vers daagt me uit! Wat betekent "Wandelen in de Geest"? Het is zo simpel maar toch niet altijd zo gemakkelijk. Het is wandelen zoals Jezus, het is de geest van Christus hebben, de houding van Christus.

Hoe weten we dan dat we door de Geest wandelen? De vruchten van de Geest weerspiegelend vinden we iets verder in Galaten hoofdstuk 5, vers 22: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."

En ik hou van wat het bijbelcommentaar over dit vers zegt, het zegt: "De vrucht van de Geest is het spontane werk van de Heilige Geest in ons. Het reproduceert karaktereigenschappen die al aanwezig zijn in Christus." Om onszelf te kunnen maken en al deze eigenschappen te hebben, moeten we afstand doen van onszelf, van ons eigen vlees. We moeten onze dorst naar God dagelijks hernieuwen om te kunnen wandelen volgens de Geest en zodat Hij in ons kan werken.

Om geleid te worden, moeten we het verlangen hebben om het Woord van God te horen en de bereidheid om het te gehoorzamen. Zichzelf verloochenen is niet gemakkelijk, u kent ongetwijfeld allemaal het spreekwoord dat zegt: "Jaag het natuurlijke achterna en het komt in galop terug!" Gecentreerd zijn op onszelf en onze eigen verlangens is onze menselijke natuur.

Maar wandelen in de Geest zou onze manier van leven moeten zijn! Want als het onze manier van leven wordt, gaan we Christus vertegenwoordigen waar we ook gaan en dat is wat God ons als missie heeft gegeven: zijn voeten en zijn handen, zijn armen, zijn ogen, zijn mond zijn om te praten over Hem, om zoals Hij lief te hebben in alles wat we zeggen en doen.

Dus ik wil ons vandaag aanmoedigen om ons leven door de Heilige Geest te laten leiden, zodat we de gevoeligheid hebben om onderscheid te maken tussen onze eigen verlangens en die van Christus, zodat we dragers kunnen zijn van een overvloedig leven! Amen!

Mylen-vraag (artikel oorspronkelijk gepubliceerd op 17 februari 2023) 


In de categorie spiritualiteit >Recent nieuws >