Laten we bidden dat de hoop van de hemel ons leven vult

Laten we bidden dat de hoop van de hemel ons leven vult

Het christelijke leven is gebaseerd op geloof in Christus, wandelen met Hem, gemeenschap met de Heilige Geest; het wordt geleefd in broederlijke relaties met andere discipelen, in dienst van God en de mensen… Het wordt dag na dag geleefd in de hoop op eeuwige glorie.

Het leven op aarde is geen doel op zichzelf. Er is een hiernamaals, een plaats waar Jezus een plaats voor ons zal bereiden.

Toen Jezus naar de hemel opsteeg, kon zijn vertrek voor de discipelen een verlies betekenen, maar Jezus had hen aangekondigd dat zijn vertrek een doel had:

'Ik zal een plaats voor je vrijmaken.' (Johannes 14:2)

Vanuit deze plaats van heerlijkheid pleit Jezus voor ons (Romeinen 8:34). Hij zendt ons de Heilige Geest:

‘Het is voor jou nuttig dat ik ga, want als ik niet ga, zal de Trooster niet naar je toe komen; maar als ik ga, zal ik hem naar je toe sturen.’ (Johannes 16:7)

Het is daarom heel belangrijk voor onze christelijke wandel om onze gedachten en ons hart gericht te houden op deze hoop om ooit voor eeuwig bij Hem te zijn.

“Hij die deze hoop op zichzelf heeft, zuivert zichzelf, net zoals hij zelf puur is.” (1 Johannes 3:3)

"Heer, laten we deze glorieuze hoop niet opgeven. Laten we in rouw, in beproeving, in lijden, in ziekte altijd onze ogen op de hemel gericht houden. "Broeder, als je ziel vermoeid is, denk dan aan het koninkrijk der hemelen, verhef je verhef uw gedachten naar deze verblijfplaats van de gezegenden. Dit koninkrijk is jouw thuisland; Jezus heeft jou tot burger gemaakt. Wandel daarom in vrede, o Christen!’ Moge deze dag, Heer, door deze hoop vreugde en vrede brengen aan uw getroffen kinderen, in de naam van Jezus, amen!’

avec amour,

Paul Calzada

Beeldcredits: Shutterstock/Nastyaofly

In de sectie Gebed >Recent nieuws >