Bid voor degenen die worstelen met hun identiteit

laten we bidden tot degenen die zich zorgen maken over hun identiteit

Johannes de Doper wordt opgeroepen door de religieuze leiders van zijn tijd en vraagt ​​hem: “Wie ben jij?” (Johannes 1:19). Zijn antwoord vertelt ons dat hij weet wie hij is en wat de zin van zijn leven is.

Helaas lijden veel mensen tegenwoordig aan een diep ongemak omdat ze in de war zijn over hun identiteit als man, vrouw, meisje, jongen, kind van God of niet...

Ik kreeg een ontroerend bericht van Marie die dagelijks wordt geconfronteerd met de identiteitscrisis die haar kleindochter doormaakt; hier is wat ze schrijft: "Hier is een gebedsonderwerp dat mij nauw aan het hart ligt, en dat ik moeilijk vind om te formuleren; het gaat over mijn kleindochter van wie ik meer houd dan wat dan ook. Ze heeft een probleem met haar identiteit als meisje Ze is erg ongelukkig. Ik bid voortdurend voor haar, en ik vraag jou ook... Mijn man en ik zijn erg onhandig, maar we willen een band met haar blijven onderhouden...'

Wanneer de mens afstand neemt van de aanvaarding een schepsel van God te zijn, wanneer hij gelooft dat hij de vrucht van het toeval is, lost zijn identiteit op in min of meer verwarde gevoelens.

We willen bidden voor degenen die gekneusd, verloren en zonder hoop zijn, en die helaas misschien een verkeerd beeld hebben van hoe God hen ziet.

Laten we bidden voor deze mensen die behoefte hebben aan identiteit, en laten we ook bidden voor de mensen om hen heen, zoals Maria vraagt.

“Heer, wij weten dat mensen, in de overtuiging dat zij wijs zijn, zich van U distantiëren en in meer of mindere verwarring over hun identiteit verwikkeld raken. Ook bidden wij dat er licht mag schijnen in de hoofden van deze mensen, en dat zij kunnen ontdekken wie zij in jou zijn: mannen, vrouwen, die jij geschapen hebt om jouw identiteit als zonen en dochters van God te dragen.

Wij bidden met genegenheid en liefde voor deze lijdende mensen, zodat zij door contact met Christus gezegend zullen worden en vrede zullen hebben met hun identiteit.

We bidden ook voor de ouders, grootouders en families die diep getroffen zijn door deze situaties; dat je hen helpt het vertrouwen in jou te behouden! In de naam van Jezus, amen!”

avec amour,

Paul Calzada 

Beeldcredits: Shutterstock / Arthur Bargan

In de categorie spiritualiteit >Recent nieuws >