Laten we de Bijbel gaan ontmoeten

shutterstock_1059454400.jpg

Laurence Belling is animator bij de Liga voor het lezen van de Bijbel in Frankrijk. Ze begeleidt al lang middelbare scholieren bij deze ontdekking. Ze begeleidt nu volwassenen. Voor haar verwijst de hele Bijbel naar Jezus Christus.

Is de Bijbel een handleiding voor alledaags gebruik?

Bovenal 'dient' het onze relatie met God. Het is het bevoorrechte medium dat hij kiest om tot ons te spreken, samen met gebed. Op zijn beurt is het een mijlpaal voor ons dagelijks leven. We ontdekken de wil van God voor de hele mensheid, belangrijke ethische maatstaven, zoals de waarde van het leven. Het biedt veel relationele benchmarks. Maar dit zijn maatstaven die geïnterpreteerd moeten worden vanuit de context van de tekst enerzijds en de lezer anderzijds.

Waarom hebben we er soms moeite mee om van de Bijbel een maatstaf te maken?

Een van de belangrijkste mijlpalen is de liefde die Christus ons heeft geleerd. Maar het is een veeleisende liefde. Er is een beroemde zin die zegt: "Wat mij stoort is niet wat ik niet begrijp in de Bijbel, het is wat ik maar al te goed begrijp". Als God om vergeving vraagt, is het niet moeilijk te begrijpen, maar te leven!

Wat te doen met moeilijke teksten over vrouwen in de kerk?

Ten eerste moeten we rekening houden met de context van de kerken waaraan de apostel Paulus schrijft en dan bedenken dat Jezus omringd was door vrouwen.
In het evangelie van Johannes vertrouwt hij de Samaritaanse vrouw enkele diepgaande dingen toe die hij de discipelen niet vertelde. Hij gooit de cultuur van zijn tijd omver.

We hebben de neiging om teksten voor onszelf te nemen. Bijvoorbeeld zegeningen. Is het juist?

Ja, naar mijn mening kunnen we ze omzetten. Bepaald gedrag brengt een zegen, het is een waarheid. Wanneer we een bijbeltekst met geloof of als gebed lezen, kan God buiten de oorspronkelijke context tot ons spreken. In gebed krijgen woorden vorm. God kan ons zo leiden, dat maakt dit woord levend!

Zelfs sommige apostelen citeerden het Oude Testament een beetje uit de context omdat het hun doel diende. Maar ze deden het niet oneerlijk. Zo herlas Paulus het Oude Testament in het licht van Christus en de opstanding.

Hoe kunnen we vorderingen maken in ons onderscheidingsvermogen?

We zullen beter kunnen onderscheiden wat God zegt als we zelf "doordrenkt zijn met de Bijbel". Het is als een taal of een cultuur: door het elke dag te oefenen, leer je sneller.

Een andere hulp is om het in een groep te lezen. Vooral in de protestantse wereld ben je een beetje een paus voor jezelf. Er is zeker gewetensvrijheid en het licht dat de Heilige Geest ons geeft, maar voor de moeilijkere elementen is het goed om mensen te vragen die gezaghebbend zijn in de materie. Het is ook nederigheid tonen en dat helpt ons om uit onze subjectiviteit te komen.

N. Horton

Vind meer artikelen op Spiritualiteit, het tijdschrift dat christelijke vrouwen uit de Franstalige wereld samenbrengt. 

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in februari 2022


Recente artikelen >

Nieuwsoverzicht voor 30 mei 2023

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >