Motiverende woorden zijn niet genoeg! De kracht van bijbelse discipline!

Motiverende woorden zijn niet genoeg! De kracht van bijbelse discipline!

Welkom bij onze meditatie voor de dag in Mattheüs hoofdstuk 7 vers 24. Laten we lezen: "Wie dus deze woorden van mij hoort en ze doet, zal zijn als een wijs man die zijn huis op de rots bouwde."

Wat verandert echt iemands leven? We zijn het er allemaal over eens dat het Woord van God krachtig is en alles kan doen. Maar voor wie is het krachtig? We gaan naar de kerk en luisteren naar het Woord van God.

We lezen onze Bijbels, maar helaas leven veel gelovigen niet in de kracht van Gods Woord in hun leven.

De fout is niet die van het Woord, maar van de afwezigheid van de praktijk ervan. De Heer Jezus zegt het in deze passage duidelijk: succes vergezelt degene die het Woord van God beoefent. Succes zit hem inderdaad in de praktijk en niet in passief luisteren.

Het is waar dat motiverende woorden iemand kunnen helpen wakker te schudden, maar het is de discipline om te oefenen wat je hoort die tot de overwinning leidt. Het is niet de welsprekendheid van een prediker die u zal laten zegevieren, maar het is de praktijk van het woord dat door de predikant wordt gepredikt. Maar op voorwaarde dat het gebaseerd is op goede leer. We weten hoe machtig de Heer Jezus was in woord en daad.

Op een dag waren de deurwaarders die hem kwamen arresteren onder de indruk van hem en zeiden:

"Nooit zo gesproken als deze man" (Johannes 7:46).

Dit is dezelfde man die zijn discipelen het recept voor overwinning en succes geeft, namelijk de toepassing van het Woord en niet passief luisteren. Het Woord van God kennen en het niet doen is net zo zondig als ongeloof.

De apostel Jacobus hekelt dit gedrag en roept gelovigen op het Woord in praktijk te brengen.

"Beperk je alleen niet tot het luisteren, maar vertaal het in daden, anders loop je het risico jezelf voor de gek te houden. Inderdaad, als iemand tevreden is met het luisteren naar het Woord zonder zijn daden eraan te conformeren, ziet hij eruit als een man die zijn gezicht observeert in een spiegel: hij is nog maar net vertrokken of hij is al vergeten wat hij zag en wat er in orde moest worden gemaakt" (Jakobus 1.22-24 - Woordversie van Leven).

Wat triest om te zien dat velen misleid zijn over zichzelf, zoals de apostel Jacobus aan de kaak stelt. Het laatste advies van Mozes aan Jozua, om zijn toekomstig succes en succes te verzekeren, is duidelijk:

"Laat dit wetboek niet wijken uit uw mond; mediteer er dag en nacht over, om getrouw te handelen volgens alles wat erin staat; want dan zult u succes hebben in uw ondernemingen, dan zult u slagen" (Jozua 1:8).

Jozua is niet alleen geroepen om dag en nacht te mediteren over het wetboek, maar hij heeft ook de plicht om getrouw te handelen volgens alles wat erin staat. De voortzetting van zijn bediening toonde aan dat de toepassing van het Woord van God tot overwinning leidt.

Laten we het voorbeeld van Joshua en het advies van James volgen.

Prettige dag !

Gabriël Oleko


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >