Niets kan je scheiden van de liefde van God!

Niets kan je scheiden van de liefde van God!

Hallo, ik ben weer heel blij je te ontmoeten en het goede nieuws van het evangelie met je te delen. Vandaag zien we een van de prachtigste teksten, die misschien wel het prachtigst wordt gezongen; het is een tekst van het Nieuwe Testament, het is geen psalm.

En we vinden het in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8. En aan het eind besluit hij dit grote hoofdstuk waar in het algemeen staat dat God met ons is in onze christelijke wandel. En de verzen 37 en 38 vertellen ons dit:

"Maar in alles wat ons overkomt, zijn wij de grote overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Ja, ik ben er zeker van dat niets ons kan scheiden van de liefde die God ons heeft getoond in Christus Jezus, onze Heer. Noch dood, noch leven, noch engelen, noch geesten, noch het heden, noch de toekomst, noch allen die macht hebben, noch de krachten boven, noch de krachten beneden, noch alle geschapen dingen, niets kan ons scheiden van de liefde van God."

Het is een buitengewone zekerheid! Waarom komt de apostel Paulus tot zo'n uitspraak? Wat misschien pretentieus lijkt, maar wat niet gebaseerd is op een zekerheid gebaseerd op een emotie, een gevoel, een moment waarop alles in orde is, nee! Hij zegt dit vanwege wat God voor ons heeft gedaan.

En als we een klein stukje teruggaan, vers 31, om deze tekst in de context te integreren, daar staat dit, het is de apostel Paulus die het verklaart:

"Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?"

De grote vraag is dus: hoe weet je of God voor jou is? Het antwoord staat in het volgende vers, vers 32:

"Zelfs voor zijn zoon ging God het lijden niet uit de weg, maar hij heeft hem voor ons allemaal verlost, dus met zijn zoon zal hij ons alles gratis geven."

Hij vervolgt en zegt:

"Wie kan degenen beschuldigen die God heeft uitverkoren? Niemand! Inderdaad, God maakt hen rechtvaardig; wie kan hen veroordelen? Niemand! aan de rechterhand van God en hij bidt voor ons."

En daar kan hij deze geweldige uitspraak doen: als God zijn eigen zoon voor ons heeft gegeven, zal hij ons alle dingen met hem geven, en als Christus is opgestaan ​​en nu voor ons tussenbeide komt in de aanwezigheid van God, dan kunnen we ja zeggen bij de apostel Paulus kun je het in jouw situatie, in alles wat ons overkomt, verkondigen:

"Wij zijn de grote overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Ik ben er zeker van dat niets ons kan scheiden van de liefde die God ons heeft getoond in Christus Jezus."

Geen mens, geen huidige of toekomstige kracht, geen engel of boze geest, niets kan je scheiden. Als God de prijs voor je heeft betaald, hoe kan hij je dan niet bij zich houden?

Mijn vriend, ik weet niet wat je doormaakt, maar vandaag wil ik dat je jezelf sterkt met dit woord. Grijp het in geloof, verklaar het in gebed: Vader, in de naam van Jezus Christus, niets zal mij van u scheiden.

Je hebt me gerechtvaardigd, je bidt voor me. Dus niets kan mij van jou scheiden, aangezien je alles al voor mij hebt bereikt.

Dus ik bid voor u, mijn vriend, aangezien u deze verklaring hebt afgelegd, bid ik met u: Heer, laat uw koninkrijk over ons komen, laat uw koninkrijk nu over mijn vriend komen, in de naam van Jezus. !

Wees gesterkt door deze woorden. En tot slot laat ik jullie achter met dit prachtige lied van Sébastien Desmarais en Tabitha Lemaire:

"Niets zal mij scheiden van de liefde van God."

Tony Tornator


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >