Pakistan: christelijke arbeider gemarteld en vermoord door zijn baas vanwege schulden

Pakistaanse christelijke arbeider gemarteld en vermoord door zijn baas vanwege schulden

Begin september stierf een Pakistaanse christelijke arbeider nadat hij op bevel van zijn werkgever was ontvoerd en gemarteld. De situatie illustreert de staat van onderwerping waarin veel werknemers, vooral uit minderheden, worden geconfronteerd met bazen die hen als hun eigendom beschouwen. 

Op 30 augustus was Ahsan Masih, een 32-jarige gehandicapte christelijke landarbeider, dieren aan het verzorgen in een veld in de regio Faisalabad, toen mannen hem vastgrepen en namen hem onder schot mee. Zijn jongere broer, Nadeem, belde onmiddellijk de politie, maar zij konden de zaak niet onmiddellijk ophelderen omdat de auto van de ontvoerders geen kenteken had. De cadet zei dat alles heel snel gebeurde:

"Onbekende mensen kwamen in een witte Toyota Corolla aan in de velden waar Ahsan Masih gras aan het maaien was voor het vee. Ze zwaaiden met hun geweren en dreigden dat ik zou zwijgen. Vervolgens grepen ze Ahsan met geweld vast, schoten in de auto en reden snel weg."

In de loop van de avond werd Nadeem benaderd door de werkgever van Ahsan, Muhammad Aslam, die hem vertelde dat hij zijn broer vasthield en dat hij alleen zou worden vrijgelaten als zijn familie de schuld van een van hen, zijn vrienden, Shahbaz Masih, zou betalen. De aankondiging was weliswaar beangstigend, maar gaf hoop dat Ahsan zijn familie weer zou kunnen zien.

Op 1 september liet de politie Nadeem echter weten dat ze het levenloze lichaam van zijn oudste kind hadden ontdekt in een onhygiënische kamer die gewoonlijk werd gebruikt om veevoer op te slaan op de boerderij van Muhammad Aslam.

Volgens het onderzoek werd Ahsan geslagen en onderworpen aan onmenselijke behandelingen, zoals elektrische schokken, verminking van tenen en zweepslagen.

Gemarteld vanwege de schuld van een vriend

Als Ahsan tot de dood toe werd gemarteld, kwam dat vanwege zijn banden met een andere broer, of beter gezegd een christelijke vriend met wie hij zo hecht was dat hij hem als een broer beschouwde. De omstandigheden die tot zijn dood hebben geleid, worden nog dramatischer gemaakt door het gedrag van laatstgenoemde, Shahbaz Masih.

Ahsan was bevriend geraakt met Shahbaz terwijl ze in een steenoven werkten en zag in laatstgenoemde een broer die geen familie of huis had. Toen Shahbaz 400 roepies (ongeveer 000 euro) leende van islamitische landeigenaren, met name Muhammad Aslam, stemde Ahsan ermee in hem te vergezellen naar diens boerderij om hem te helpen bij zijn werk om hem terug te betalen.

In augustus moest Shahbaz echter in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege hartproblemen, en de eigenaar liet Ahsan toe hem te vergezellen naar het medisch onderzoekscentrum. Gedurende de twee weken dat Shahbaz bedlegerig was, zorgde zijn vriend trouw voor hem.

Maar terwijl Ahsan even naar huis was teruggekeerd om zijn familie te zien, verliet Shahbaz het ziekenhuis zonder zijn vriend hiervan op de hoogte te stellen. Ahsan keerde nog steeds terug naar de boerderij om de schuld van zijn vriend af te betalen, ondanks zijn gehandicapte been.

Ervan overtuigd dat Ahsan, ondanks zijn goede bedoelingen, dekking bood voor Shahbaz en wist waar hij was, begonnen Aslam en zijn familie agressief tegen hem te worden. Totdat wordt besloten het te verwijderen met de medeplichtigheid van machtige eigenaren die ook schuldeisers zijn van Shahbaz.

Een lichaam en een gekneusde familie

Toen Nadeem naar het mortuarium ging om samen met de pastoor van de pinksterkerk in het dorp de stoffelijke resten van zijn broer te bekijken, vonden ze een lichaam getekend door geweld. Nadeem Masih vertelde de British Asian Christian Association (BACA), een christelijke NGO:

"Het was hartverscheurend om het levenloze lichaam van mijn broer in het ziekenhuis te ontdekken. Artsen hadden de autopsie al uitgevoerd. Zijn hele lichaam was gekneusd, zijn hoofd was gewond, zijn vingers waren verminkt en zijn huid was blauw geworden van de slagen."

BACA heeft besloten de begrafeniskosten te dekken om de familie in shock te helpen. Ze lanceerde ook een oproep tot donaties om een ​​advocaat te betalen die het toch al zeer arme gezin zich niet kan veroorloven.

Nadeem diende een klacht in tegen Aslam en zijn drie handlangers, die ondanks hun economische macht en politieke connecties werden gearresteerd, en hij gaf niet toe aan hun dreigementen om hem aan hetzelfde lot te onderwerpen als zijn broer.

Minderheden die onderworpen zijn aan contracten tegen hen

Juliet Chowdhry, beheerder van de BACA, benadrukt dat de gerechtigheid in Pakistan wisselend is, ondanks uniforme wetgeving:

“Het tragische lot van Ahsan is een duidelijke herinnering dat hoewel wetten op papier bestaan, hun effectiviteit afhangt van de rigoureuze toepassing ervan en de bredere sociale en economische context. Het onvermogen om Ahsan gerechtigheid te bieden zou het imago van de natie verder aantasten en een klimaat van angst in stand houden. en onveiligheid binnen minderheidsgemeenschappen."

Hoewel dwangarbeid in het land in 1992 werd afgeschaft, zitten leden van minderheden nog steeds te vaak gevangen in dienstbaarheidscontracten. Omdat deze contracten een gevoel van straffeloosheid met zich meebrengen, aarzelen werkgevers niet om werknemers slecht te behandelen als ze vrezen dat ze hen niet zullen kunnen terugbetalen, of zelfs als ze om hun loon vragen.

In 2014, uit angst dat zijn christelijke werknemer zou weglopen om zijn schuld niet te hoeven betalen, een baas had ze opgesloten, hij en zijn vrouw, in een steenoven. Het bericht verspreidde zich echter naar de omliggende moskeeën dat het echtpaar had gelasterd en een menigte stak de oven aan, waardoor vier kinderen van hun ouders werden beroofd.

In september 2022 was er een hindoeïstische landarbeider gemarteld nadat ze om haar salaris had gevraagd. De eigenaar en zijn handlangers sloegen haar, verkrachtten haar en hingen haar op. Vervolgens betaalden ze de dokter om een ​​rapport op te stellen waarin ze in diskrediet werd gebracht.

Jean Sarpedon

Afbeelding tegoed: Britse Aziatische Christelijke Vereniging


In de rubriek Vervolging >Recent nieuws >