Creëer in mij een zuiver hart de kracht van berouw!

Creëer in mij een zuiver hart de kracht van berouw!

Hallo, het Woord voor vandaag: "O God, schep in mij een zuiver hart, leg een nieuwe geest in mij, echt gehecht aan U." Dit is vers (10) van Psalm 51.

Het is het gebed van koning David, wanneer de profeet Nathan hem confronteert en licht werpt op zijn fout, die niet onopgemerkt bleef in de ogen van de Eeuwige. De Heer ziet alles, hoort alles, niets ontsnapt aan zijn blik.

Nogmaals, aangezien dit niet de eerste keer is dat we direct of indirect geconfronteerd worden met dit gebed van David, herhaal ik dat wat David tot een man naar het hart van God maakt niet zijn heiligheid is, het bewijs is dat we spreken van zijn overspel , maar zijn vermogen om zijn fout te erkennen en te begrijpen dat het de Eeuwige in de eerste plaats is die hij bedroefd heeft als hij zondigt.

Dit is het grote verschil met andere personages in de Bijbel die niet dezelfde houding hebben tegenover hun fouten. Jozef is ook, net als David, een man die zich ervan bewust is dat zijn leven onder de blik van God ligt en die, wanneer hij wordt verleid door de vrouw van Potifar, tegen hem zal zeggen:

"Hoe kon ik zo'n slechte daad begaan en zondigen tegen God?"

Maar terug naar David en zijn berouwgebed waarin hij twee belangrijke dingen zegt: "Schep in mij een zuiver hart" en "Geef mij een nieuwe geest, echt gehecht aan jou."

David begrijpt dat de verandering niet van hem kan komen. Hij heeft God nodig, hij heeft God nodig om iets te doen wat alleen God kan doen: scheppen, een zuiver hart scheppen; een radicale verandering, geen simpele update, maar een andere kern.

Vervolgens vraagt ​​hij om een ​​nieuwe geest: breng een nieuwe geest in mij; David erkent zijn machteloosheid, hij weet dat hij zonder Gods tussenkomst niet zal veranderen. Erkenning is de fundamentele eerste stap naar verandering. Herken onze onmogelijkheid, herken de cyclus waarin we regelmatig terechtkomen!

We vinden dit principe in de brief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 7: 14-15, waar hij zegt: 

"Ja, we weten dat de wet van God komt, maar ik ben een zwak man, verkocht als een slaaf van de zonde. Echt, wat ik doe, begrijp ik niet. Wat ik wil, doe ik niet, en wat ik haat , Ik doe."

Mijn vriend, je moet je onvermogen om te veranderen erkennen, de cyclus herkennen waar je constant in terechtkomt!

Ja, ook jij moet de Heer vragen om in jou de zuiverheid van hart te scheppen die je nodig hebt, en een nieuwe geest die echt aan Hem gehecht is, om zonde en verleiding te bestrijden.

Bid dit gebed en vertrouw erop dat God het zal beantwoorden. Hij wil dat je zegeviert en echt aan hem gehecht bent, je leven bewust leeft, bewust dat je onder zijn blik staat; een gunstige uitstraling maar die houdt van gerechtigheid en waarheid!

Wees gezegend, ik zie je volgende week, maar je weet dat er morgen ook weer een ander evangelie van de dag op je wacht.

Tot binnenkort !

Gabriël Alonso


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >