Stichting La Cause: zoveel mogelijk mensen steunen

Stichting La Cause: iedereen steunen

De La Cause Foundation: steun aan iedereen De La Cause Foundation, erkend als openbaar nut, steunt op twee elementen: het protestants-christelijke geloof en overwinnende evangelisatie. Vanuit deze twee pijlers zet de Stichting een veelheid aan liefdadigheids- en sociale werken op.

The Cause handelt in 4 activiteitsafdelingen: 

- Afdeling jeugd : ondersteuning door sponsoring en adoptiewerk

- Afdeling Visuele beperking : geluids- en braillebibliotheek voor mensen waarvan wordt gezegd dat ze "leesmoeilijkheden" hebben door een stoornis of handicap

- Afdeling "solo duetten" : Activiteiten en ondersteuning voor alleenstaanden (alleenstaand, weduwnaar, gescheiden, etc.) of koppels (voorbereiding op huwelijk, koppelsessie, huwelijks- en gezinsbegeleiding)

- Afdeling uitgeverij : publiceer vertalingen van boeken en vind nieuwe schrijvers

Als onderdeel van haar projecten neemt de La Cause Foundation deel aan de solidariteitsrace van christelijke ngo's, hoop 360, en presenteert bij deze gelegenheid een van zijn projecten: "Hygiëne en gezondheid", een wasserette voor het weeshuis Catja in Madagaskar.

Het doel: de watervoorziening veiligstellen door de opvang, bescherming, opslag, controle en behandeling van water voor het weeshuis CATJA (Centrum voor opvang en doorvoer van achtergelaten tweelingen) in Madagaskar te optimaliseren.

Dit weeshuis biedt momenteel onderdak aan 80 CATJA-wezen, van wie een aantal internationaal kan worden geadopteerd. Toegang tot water is nu een probleem in dit centrum. Het project heeft in eerste instantie tot doel een harde wasplaats te bouwen om het wassen van kinderkleding en -lakens te vergemakkelijken. Tot op heden is er geen speciale infrastructuur en is het een min of meer modderige vijver, afhankelijk van het seizoen, die dienst doet als wasplaats.

Om dit project te steunen, vind meer informatie over dit project op de Hope 360 ​​​​pagina van de vereniging.

Anily, Rouméas, burgerdienst van het ASAH-collectief

Afbeelding tegoed: The Cause Foundation

In de categorie Missie >Recent nieuws >