Synode over de toekomst van de Kerk: Julia Oseka, 22-jarige studente onder de deelnemers

synod_future_eglise_julia_oseka_deleguee_americaine_22_ans

Julia Oseka, een 22-jarige jonge vrouw, is een van de tien stemgerechtigde niet-bisschoppende afgevaardigden uit de Verenigde Staten en Canada die in oktober zullen deelnemen aan de Synode over de Toekomst van de Kerk in het Vaticaan. Het is een historische stap voor de Kerk, die voor het eerst stemgerechtigde afgevaardigden verwelkomt die geen bisschop zijn.

De Synode over de toekomst van de Kerk zal van 4 tot 28 oktober in het Vaticaan beginnen, in aanwezigheid van 366 afgevaardigden. Dit meeting, opgericht door het Tweede Vaticaans Concilie, heeft tot doel na te denken over een bepaald thema. Het maakt deel uit van de hervorming van de paus in 2013, die tot doel heeft het bestuur van de katholieke kerk te decentraliseren, dat nu alle bisdommen en alle parochies omvat.  

Volgens het vademecum van Secretariaat-generaal van de Bisschoppensynode, gepubliceerd in september 2021, hadden de eerste synodes tot doel alleen bisschoppen samen te brengen met en onder het gezag van de paus. Voor het eerst wil de Kerk dat iedereen “actief kan deelnemen”. DE Persbureau Heilige Stoel daarom deelde de paus de lijst met deelnemers aan de synode op 7 juli en uit de 366 afgevaardigden koos de paus 70 niet-bisschoppen, van wie de helft vrouwen zijn, Julia Oseka is een van hen. 

Geselecteerd door verschillende leden van SCHEAP (Synodality in Catholic Higher Education group of the Archdiocese of Philadelphia) tijdens een intercollegiale luistersessie aan de La Salle University in april 2022, werd ze een van de drie afgevaardigden in Philadelphia naar de Noord-Amerikaanse Continentale Vergadering van de Synode. 

In een interview afgenomen door Catholic News Agency (CNA) legt Julia Oseka uit dat ze een student is aan de St. Joseph's University in Philadelphia, in de sectie natuurkunde en theologie.

Ze komt oorspronkelijk uit Polen en werd vorig jaar leider van de SCHEAP-groep, die de impact van de studentenstem uit Philadelphia op de synode promoot. De jonge vrouw, een natuurkundewetenschapper aan het prestigieuze John P. McNulty-programma aan de Saint-Joseph Universiteit, omschrijft zichzelf als een feministe en droomt ervan ooit hoogleraar natuurkunde te worden. Ze vertelde CNA dat ze haar inspiratie vindt in Thérèse van Lisieux, die ze beschouwt als ‘een kerkleraar en een geweldige vrouw’.

Tijdens de Synode van 2023 werden de deelnemers ertoe gebracht onderwerpen te bespreken die binnen de Kerk vaak als taboe worden beschouwd, terwijl ze aandachtig waren “als het hele Volk van God, voor wat de Heilige Geest tegen de Kerk zegt”.

“We doen dit door samen te luisteren naar het Woord van God in de Schrift en de levende traditie van de Kerk, en vervolgens naar elkaar te luisteren, en vooral naar degenen aan de rand, door de tekenen van de tijd te onderscheiden.”

in een Rapport In juli maakte het Vaticaan de onderwerpen bekend die aan de orde zullen komen, zoals de plaats van vrouwen, de status van priesters of zelfs seksualiteit en LGBT+-gemeenschappen. 

Oseka vertelde CNA dat leden van de LGBTQIA+-gemeenschap “een grotere rol in de kerk zouden moeten spelen.” Zij behoren tot degenen die zich “in de marge” bevinden. Tijdens de door SCHEAP georganiseerde synodale bijeenkomsten realiseerde ze zich dat er “mensen in de Kerk zijn die onderbediend worden”.

“Ze bevinden zich in de ‘periferie’, zoals paus Franciscus zou zeggen – er wordt weinig aandacht of begeleiding aan deze mensen besteed en jonge mensen maken deel uit van deze groep, geloof ik, zoals veel van mijn collega’s hebben gezegd, en ik hoop en wens dat meer ruimte voor hen om het heden van de Kerk van vandaag te zijn.”

Afgelopen zaterdag werd op het Sint-Pietersplein a oecumenische gebedswake ten gunste van de synode, werd georganiseerd om de eenheid van christenen “in stilte voor het kruis” te benadrukken. Julia Oseka hoopt dat de Synode “de openheid voor de Geest zal vergemakkelijken” en dat de harten ontvankelijk zullen zijn “voor verrassingen” en de moed zullen hebben deze te aanvaarden.

In het najaar van 2024 zal een nieuwe algemene vergadering in Rome de hoofdlijnen van de synode overnemen. Vervolgens wordt gewacht op een definitieve tekst, geschreven door de paus.

Melanie Boukorras

Beeldcredits: Shutterstock / Riccardo De Luca - Update (synode van bisschoppen voor het Amazonegebied, Vaticaan, 2019)

In de categorie Kerk >Recent nieuws >