Theologische faculteit Helsinki reikt eredoctoraat uit aan Greta Thunberg

Theologische faculteit Helsinki reikt eredoctoraat uit aan Greta Thunberg

Tijdens de zomer nodigen we u uit om artikelen te vinden die dit jaar op de site zijn verspreid. Vandaag een artikel oorspronkelijk gepubliceerd op 27/03/2023.

Greta Thunberg binnenkort doctor honoris causa in de theologie, zo kondigde de universiteit van Helsinki, in Finland, aan deze onderscheiding toe te kennen aan de jonge activist van 20 jaar, evenals aan verschillende andere persoonlijkheden.

Reeds aanwezig in 2019 op de lijst van het prestigieuze tijdschrift Nature van de 10 mensen die in het jaar op wetenschappelijk vlak telden, krijgt Thunberg de titel van doctor Ere- in de theologie met zeven andere mensen, zei de Universiteit van Helsinki ter gelegenheid van het jubileum van de instelling dat vorige week, op 20 maart, begon. De jonge Zweed is een van de 30 mensen die een onderscheiding krijgt in vier disciplines, te weten diergeneeskunde, filosofie, theologie en rechten. Onder de ontvangers is de Finse president Sauli Niinistö, die op 26 mei tot eredoctoraat in de wijsbegeerte wordt benoemd. Thunberg is een van de negen personen die op 9 juni het insigne van de afdeling theologie zullen ontvangen; de andere acht zijn academici die gespecialiseerd zijn op dit gebied of in sociologie, of leiders van lutherse organisaties. 

De Faculteit Godgeleerdheid presenteert Thunberg als “een Zweedse opiniemaker en activist” en vermeldt dat “de klimaatstaking op school die ze in het najaar van 2018 buiten het Zweedse parlement organiseerde, zich snel verspreidde naar de wereldwijde beweging Fridays for Future, waarin schoolkinderen er bij beleidsmakers op aandringen klimaatactie te ondernemen op basis van wetenschappelijke bewijs."

 Volgens de universiteit "dwong zijn optreden ons allemaal tot de taak om verandering teweeg te brengen in ons dagelijks leven, als leden van gemeenschappen en samenlevingen, maar vooral als mensen."

Thunberg en de luidruchtige theologische en academische verschillen

Dit is niet de eerste keer dat Thunberg het onderwerp is van een theologiegerelateerde onderscheiding. Op 1 december 2018 plaatste de plaatselijke parochie van Limhamn, Zweden, een bericht op Twitter waarin stond: "Aankondiging! Jezus van Nazareth heeft nu een van zijn opvolgers aangesteld, namelijk Greta Thunberg."

 De tweet had enthousiaste reacties uitgelokt zoals "Nu overweeg ik lid te worden van de kerk" of "Ik ben zo blij om in de Zweedse kerk te zijn! Je bent geweldig!", maar ook sterke kritiek zoals "Zo spreekt de afvallige humanistische kerk. "

De parochie had zijn account opgeschort na de kritiek.

Geconfronteerd met kritiek die de Kerk van Zweden, de lutherse kerk en de betrokken parochie in verwarring bracht, reageerde de eerste op 9 januari daaropvolgend door op haar site een artikel te publiceren met de titel "Nee, de Kerk van Zweden heeft Greta Thunberg niet uitgeroepen tot een van de opvolgers van Jezus Christus. "

Een tekst waarin de nationale kerk eraan herinnert dat de parochies autonoom zijn en "vrij zijn om op de meeste gebieden hun eigen beslissingen te nemen, ook wat betreft de meningsvorming".

De betrokken congregatie hanteert volgens haar een principe van "communiceren met aan Twitter aangepaste taal, bijvoorbeeld door gebruik te maken van humor, ironie en soms provocerende formuleringen. Dit alles om de aandacht op de oorzaak te vestigen".

De Kerk van Zweden maakt in haar artikel melding van de negatieve kritiek van de bisschop van het bisdom Lund, waarvan de congregatie lid is, volgens wie de parochie had moeten verwachten dat zijn boodschap zou worden opgevat als zou Thunberg nu de plaatsvervanger van Christus:

"Als je iemand benoemt om je op te volgen, mag je verwachten dat dat als ontslag wordt gezien."

Er was andere kritiek ontstaan, dit keer in termen van academische geloofwaardigheid, toen de Universiteit van Bergen, in België, gepromoveerd Ere- in 2019 in Thunberg, toen 16 jaar oud. Meerdere hoogleraren hadden de universiteit verweten het klimaatdebat meer te laten kantelen op emotie dan op wetenschappelijk belang. De activiste kreeg in augustus van hetzelfde jaar ook kritiek vanwege haar 'koolstofvrije' reis op een zeilboot naar New York, die in werkelijkheid zes vliegtickets nodig voor leden van zijn team.

PhD Ere- is geen universitair diploma en heeft alleen een erewaarde.

Jean Sarpedon

Afbeelding: Per Grunditz / Shutterstock.com

In de rubriek Klimaat >Recent nieuws >