Vernieuw uw intelligentie: de sleutel tot een zegevierend leven in Christus!

Vernieuw uw intelligentie, de sleutel tot een zegevierend leven in Christus!

Hallo, dit is Dorothée Rajiah. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik geloof dat u vandaag gesterkt zult worden door het woord in Romeinen 12:2, dat ons vertelt: “Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw, maar wordt veranderd door de vernieuwing van de geest, zodat u kunt onderscheiden wat de wil van God is. ., wat goed en aangenaam en volmaakt is.”

Er valt zoveel over dit vers te zeggen, omdat het ons alle sleutels geeft om overwinnend in Jezus Christus te leven. Want ja, je bent geroepen om een ​​overwinnend leven te leiden, een leven dat de omstandigheden domineert.

Mijn vrienden, als we niet vernieuwd worden in onze geest, zoals het vers zegt, zullen we eenvoudigweg zijn als de wereld, denken als de wereld, handelen als de wereld, wandelen als de wereld.

We zullen gewoon menselijk en machteloos zijn. Maar God heeft ons niet met zijn bloed verlost om als de wereld te zijn, als mensen zonder verbond en zonder macht.

Kolossenzen 1:13 zegt dat

“Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde.”

Dus werden we naar een nieuw rijk getransporteerd. Openbaring 5:10 vertelt ons dat “Hij ons tot een koninkrijk heeft gemaakt, priesters voor onze God, en zij zullen op aarde regeren.”

Daarom regeren wij wanneer wij voortdurend in God wedergeboren worden, zodat het niet langer uw gedachten zijn, maar de gedachten van God die uit u voortkomen. En daarvoor moeten we als een rum baba doordrenkt zijn van God en zijn Woord.

Ken jij de rum baba? Hoe meer het doorweekt is, hoe beter het is.

Laten we dus zijn als een rum baba van de Geest van God en het Woord van God.

De drie sleutelwoorden in het vers zijn ‘getransformeerd’, ‘vernieuwing’ en ‘begrijpen’.

Er wordt gezegd dat we getransformeerd moeten worden!

‘Getransformeerd’ is het Griekse woord ‘metamorfoo’ dat ‘veranderen in een andere vorm’ betekent, ‘getransformeerd worden’, ‘getransfigureerd’, ‘de verschijning van Christus ontvangen’.

Waardoor moeten we dus getransformeerd worden? Met ‘vernieuwing’ wordt bedoeld: ‘renovatie’, ‘volledige verandering’ en ‘regeneratie’.

We moeten dus getransformeerd worden door de vernieuwing van wat?

Van onze intelligentie en onze intelligentie is het onze ziel, het is ons innerlijke beeld, het innerlijke beeld dat we hebben van de dingen die we ervaren of waar we doorheen gaan.

Als we elke dag met het Woord van God worden geconfronteerd, veranderen onze gedachten, onze emoties en onze beslissingen. Het negatieve beeld van de dingen wordt ook getransformeerd en als we vernieuwd worden in onze geest, kunnen we de wil van God onderscheiden, wat goed, aangenaam en perfect voor ons zal zijn.

Natuurlijk wil de vijand niet dat je vernieuwd wordt, hij wil dat je vleselijk, ongelovig en pessimistisch blijft, zodat hij nooit in gevaar komt.

Maar wees dagelijks vernieuwd door het krachtige Woord van God over uw omstandigheden te belijden, zodat u een man van geloof of een vrouw van geloof bent.

En vergeet niet dat ik op deze weg het genoegen heb u mijn boek 'Speak & Declare' aan te bieden, zodat u werkelijk herboren kunt worden. En je vindt dit boek gratis in de beschrijving.

Dus God zegene je en tot snel.

Dorothee Rajiah


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >