Vervolgd omdat ze weigerden afvallig te worden, kunnen Iraakse christenen dankzij een ngo weer aan het werk

Vervolgd omdat ze weigerden afvallig te worden, kunnen Iraakse christenen dankzij een ngo weer aan het werk

Sinds de val van dictator Saddam Hoessein leven Iraakse christenen vanwege hun geloof meer in angst voor onrecht. De oecumenische ngo International Christian Concern getuigt van de benarde situatie van twee christelijke gezinnen die ze hielp nadat ze hun inkomen waren kwijtgeraakt omdat ze weigerden hun geloof te herroepen.

International Christian Concern (ICC), gevestigd in Washington, werd in 1995 opgericht om steun te verlenen aan vervolgde christenen, met name in het Midden-Oosten. Op zijn site, deNGO vertelt over de verschrikkelijke beproevingen die christenen hebben meegemaakt die hun baan verloren.

De eerste, Omar, had moeite om werk te vinden in zijn 94% moslimdorp om zijn gezin te onderhouden, maar hij had het geluk een baan in de stad te vinden in een staalfabriek. Dankzij zijn eerlijkheid en intelligentie maakte Omar snel promotie, maar na zeven jaar kwam er een nieuwe baas, Hassan. De laatste, een islamist, bleef Omar provoceren door hem en het christendom te vervloeken.

De nieuwe heerser eiste dat Omar zich bekeerde tot de islam om promotie te krijgen, wat de laatste weigerde. Hassan en medewerkers beschuldigden Omar vervolgens van nalatigheid en dienden een klacht tegen hem in. De modelwerker gaf niet toe, zijn baas en collega's sloegen hem totdat zijn ruggengraat beschadigd was voordat ze hem ontsloegen.

Omar kan niet meer werken en zijn 22-jarige zoon, een smid, onderhoudt ondanks zijn lage inkomen het huishouden. ICC vervulde de droom van de familie om een ​​kledingbedrijf te beginnen en huurde een winkelpand en zorgde voor apparatuur en kleding die Omars vrouw, Farah, vandaag dankbaar verkoopt:

"Ik dank God die me door mijn moeilijkheden heeft geholpen. Ik geloof dat God me heeft gecompenseerd voor alle vervolgingen en onrechtvaardigheden die mijn man heeft ondergaan, en ik ben ervan overtuigd dat ik dankzij dit project in staat zal zijn om te voldoen aan de behoeften van mijn familie. Ik voelde vaak wanhoop, maar toen je team me bezocht, voelde ik het bezoek van Christus. [Het teamlid] luisterde naar mijn verhaal en stelde me gerust. Bedankt voor je hulp en de Heer zegene je!"

Omar en Farah zijn niet de enige christenen die hun inkomen zijn kwijtgeraakt en die ICC heeft kunnen helpen. Arman, een kleermaker, verloor ook zijn broodwinning toen islamisten zijn winkel in brand staken omdat hij weigerde zich te bekeren.

Na het verlies van zijn pand en zijn handelswaar, moest Arman jarenlang kleding verkopen op de open markt. Begin vorig jaar kon hij een winkel huren van een christelijke eigenaar, maar zijn vreugde was van korte duur. De islamisten spoorden hem op en staken de winkel en voorraden in brand. Gelukkig kon ICC deze christen helpen en hem helpen kleding te kopen om te verkopen.

Discriminatie op dagelijkse basis

Als de Islamitische Staat officieel is verslagen en de Iraakse grondwet de rechten van minderheden garandeert, Christenen worden nog dagelijks geconfronteerd met vooroordelen, zoals de Chaldeeuwse patriarch, bisschop Louis Sako uitlegt:

"Er wordt tegenwoordig geen directe druk uitgeoefend op christenen, maar er wordt dagelijks gediscrimineerd. Als je christen bent, is er geen plaats voor je in openbare instellingen."

William Warda, mede-oprichter van de Hammurabi Human Rights Organization, merkt op dat hoop verdwijnt met islamitische radicalisering:

“Onder christenen leeft het gevoel dat het land conservatiever wordt en dat christenen – of zelfs seculiere moslims – daar niet meer kunnen wonen.”

Jean Sarpedon

Afbeelding tegoed: Shutterstock/Fly_and_Dive

In de rubriek Vervolging >Recent nieuws >