Vraag God en ontvang zijn wijsheid!

Vraag God en ontvang zijn wijsheid!

Wil je meer wijsheid? Dan is deze meditatie iets voor jou! Hallo, dit is Darja, ik ben blij om deze keer met u te delen in het Woord van God. Laten we Jakobus 1, vers 5 lezen: "Als het iemand onder u aan wijsheid ontbreekt, moet hij God vragen, en God zal hem deze wijsheid geven. Want God geeft edelmoedig aan allen, zonder verwijten."

Als ik dit vers lees, ben ik bemoedigd omdat het supereenvoudig lijkt. Het volstaat om God te vragen en we ontvangen! Is het zo simpel? In het volgende vers is er een "maar".

Laten we samen naar de rest van deze tekst kijken. Laten we de verzen 6 tot 8 lezen:

"Maar hij moet het in geloof vragen, zonder te twijfelen. Hij die twijfelt, is als een grote golf van de zee die door de wind wordt opgetild en in beroering wordt gebracht. Dat men niet moet denken dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Hij is iemand die dat wel doet. niet weten hoe hij zijn pad moet kiezen: soms gaat hij vooruit, soms gaat hij vooruit, soms trekt hij zich terug.

Dat wil zeggen, wie denkt dat het hem aan wijsheid ontbreekt, moet God er in geloof en zonder twijfel om vragen! In deze passage zal Jacques de persoon die twijfelt vergelijken met een grote golf die de wind heen en weer beweegt.

Zoals iemand die het ene moment vooruitgaat en het andere moment terugtrekt. Om er concreter over na te denken, het is waar dat twijfel ons doet wankelen, we geloven dat het zal werken en dan zeggen we bij het eerste probleem tegen onszelf dat het nooit zal werken.

Heb je dit ooit meegemaakt? Maar God wil dat we vol geloof zijn. Hij wil dat we niet twijfelen als we Hem om wijsheid vragen. Laten we eens nader bekijken wat het betekent om geloof te hebben. Laten we Hebreeën 11, vers 1 lezen:

"Geloven in God is een manier om al de goederen te bezitten waarop men hoopt, het is ervan overtuigd zijn dat de dingen die men niet ziet echt bestaan."

Dit betekent dus dat vragen in geloof is geloven dat we al hebben waar we op hopen, het is ervan overtuigd zijn dat de dingen die we niet zien echt bestaan. Ik zou je vandaag willen aanmoedigen om echt te geloven dat God je wijsheid geeft.

Als het je ontbreekt en als je erom vraagt, twijfel dan niet, want God geeft aan iedereen, edelmoedig, zonder verwijten. Wees verzekerd van Gods trouw. Wat Hij zegt, doet Hij. Wat Hij belooft, doet Hij. We hebben een vrijgevige God. Leer om in geloof te vragen. Laten we gewoon geloven dat God ons verzoek echt gaat beantwoorden.

Als u zich in een situatie bevindt waarin u wordt gevraagd verstandig te reageren, vat dan vandaag moed en neem de tijd om te bidden; en vraag God in geloof om je wijsheid te geven. Tot slot, om te eindigen, als je goed advies wilt hebben over hoe je wijzer kunt worden, dan moedig ik je aan om de Spreuken van Salomo te lezen. We kunnen in de eerste verzen lezen dat het doel van dit boek is om verstandig te leren handelen.

In Spreuken 1, vers 2 tot en met 6 kunnen we lezen:

"Deze spreekwoorden zijn bedoeld om mensen te leren zich wijs te gedragen. Ze leren goed onderwijs en begrijpen betekenisvolle woorden. Ze leren intelligent te leven, rechtvaardig te zijn, de wet te gehoorzamen, eerlijk te zijn. Ze maken degenen die onervaren zijn voorzichtig, ze geven jonge mensen kennis en helpen ze na te denken. Zelfs de wijzen kunnen ze lezen en ze zullen iets leren, zelfs de intelligente mensen zullen goed advies vinden. Ze kunnen de verborgen betekenis van bepaalde spreekwoorden begrijpen en wat moeilijk is in de leer van de wijzen."

Ik wens je een goede dag !

Gezegend worden.


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >