Vrees niet meer VEROORDELING: Bijbelse waarheid in Christus

Geen veroordeling meer!

Welkom bij de overdenking van ons vers van de dag in Romeinen hoofdstuk 8, vers 1.

Lezen :

“Er is dus nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, [die niet leven naar hun eigen natuur maar naar de Geest]. »

De brief van Paulus aan de Romeinen is fundamenteel voor het christelijk geloof. Het bevat rijke leringen die ons helpen de voorrechten te begrijpen die ons in Jezus Christus, onze Heer, zijn verleend. De boodschap en toon van dit hoofdstuk maken dit boek geliefd. Vanaf het begin gaat het gordijn open voor de ontkenning van alle veroordeling en sluit het voor de onmogelijke scheiding van deze God die van ons houdt en die we dienen.

We vinden in dit hoofdstuk meerdere privileges, die allemaal bij elkaar een gevoel van vreedzame kracht bieden, van de aangeboden overwinning, van zekerheid voor het heden en voor de toekomst. Wat een opvallend contrast tussen hoofdstuk 7 en dit hoofdstuk 8! Deze verandering wordt mogelijk gemaakt door de tussenkomst van de Geest van God. Er is dus inderdaad geen veroordeling meer.

Een veroordeling is een rechterlijke beslissing die een persoon veroordeelt tot een verplichting of een boete. Door het gebruik van "daarom" neemt de apostel Paulus nota van een reeds lang vaststaand feit. Er is geen veroordeling meer. De apostel verwerpt elke vorm van veroordeling omdat er voor de christen geen oordeel meer te verwachten is, want dat is al gegeven in Christus en er is geen straf meer te vrezen.

Maar wie is het? Paulus heeft het over allen die in Christus Jezus zijn. Dit zijn allen die hun geloof hebben betuigd door de doop en die een nieuw verbond zijn aangegaan, en een nauwe band hebben met de Heer in zijn dood en opstanding.

Maar de apostel legt ook de nadruk op het bijwoord “nu” waarvan de weerslag opmerkelijk is omdat het gaat om een ​​nieuw tijdperk dat het werk van de Heer voor de christenen heeft ingeluid.

Dus mijn broeders en zusters, deze proclamatie van niet-veroordeling is een bron van verzoening en bemoediging, zodat we ons stevig kunnen vastklampen aan Jezus Christus, onze Heer. Je bent niet langer een veroordeeld persoon, maar een vrij persoon.

Je hebt niets meer te vrezen, want Jezus Christus die in je leeft, is sterker, groter dan alle theorieën die hier en daar naar voren kunnen worden gebracht om je in psychologische gevangenissen en in angst te houden. Het werk van Jezus Christus is voldoende. De prijs die hij betaalde, behoeft geen tariefaanpassing meer. Je bent vrij en het is tijd om je vrijheid in Christus te vieren.

Fijne dag en God zegene je.

Gabriël Oleko


In de categorie Spiritualiteit >Recent nieuws >