Waarom hebben we anderen nodig om te groeien?

Waarom hebben we anderen nodig om te groeien

Hallo, ik hoop dat het goed met je gaat vandaag. Ik dank u dat u deze paar minuten voor ons heeft genomen om samen met mij te mediteren over ons vers van de dag dat te vinden is in Spreuken 27, vers 17, laten we lezen: "Zoals ijzer ijzer scherpt, zo wordt de mens gescherpt door contact met zijn volgende."

Ja, ijzer scherpt ijzer. Dit spreekwoord onderstreept een verifieerbare waarheid op alle gebieden van het leven om de simpele reden dat we allemaal anderen nodig hebben. Mensen zijn geschapen om met hun medemensen om te gaan. We hebben gemeenschap met elkaar nodig. Natuurlijk kunnen we een speciale band hebben met een huisdier, maar niets vervangt de mens.

Ik hoor iemand bezwaar maken tegen de betrouwbaarheid van bepaalde mensen of tegen de teleurstellingen die ooit bekend waren, maar de Bijbel is er om ons eraan te herinneren dat de relatie met onze naaste ons smeedt en vormt.

Als bewijs: Adam was verdrietig toen hij de enige mens was omringd door dieren. Ja, ik weet het, mensen zijn niet gemakkelijk om mee te leven en wij maken er deel van uit. Ze zijn echter nuttig voor onze ontwikkeling en vervulling. Alleen ijzer kan een ander ijzer slijpen, omdat beide van dezelfde aard zijn en uit dezelfde materialen zijn samengesteld.

In dit licht bezien is het belangrijk om te weten dat de mensen die we in het leven ontmoeten, of ze nu goed of slecht zijn, bijdragen aan onze vorming en groei. Het is waar dat we altijd graag met geweldige mensen zouden willen omgaan, maar de realiteit van het leven laat ons zien dat dit niet altijd zo is.

De tegenstellingen, de mislukkingen, de beproevingen, het verraad, kortom, het lijden dat we tegenkomen, zijn kansen om ons te verscherpen zodat we beter en compleet worden. Dit is de ervaring die Jozef had met zijn broers.

Enkele jaren later zal hij tegen hen zeggen:

"Je was van plan me kwaad te doen: God heeft het voorgoed veranderd, om te bereiken wat er vandaag gebeurt, om de levens van veel mensen te redden" (Genesis 50: 20).

Dit is de zin van iemand die achteraf begreep dat alles wat hij doormaakte een soort voorbereiding was en dat God hem vormde om, via zijn kanaal, de vervulling van de eeuwige plannen te manifesteren. Daarom zou ik je vandaag willen uitnodigen om de Heer te prijzen voor alle ontmoetingen die hij je toestaat, of ze nu moeilijk of aangenaam zijn.

Onttrek wat goed is en vergeet niet dat deze verschillende ontmoetingen kansen zijn voor je vorming.

Fijne dag en God zegene je.

Gabriël Oleko


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >