Wanneer verzamelaars speculeren over religie: een bijbel van 50 miljoen dollar?

Wanneer verzamelaars speculeren over religie een bijbel van 50 miljoen dollar

Een paar dagen geleden, de internationale pers aangekondigd de veiling van wat het duurste boek aller tijden zou kunnen zijn: een bijbel met een geschatte waarde van 50 miljoen dollar. Het zou een van de oudste bijbels ter wereld zijn, een uniek getuigenis van dit werk als geen ander. Wat is het echt?

De oorsprong van de Bijbel

De Bijbel wordt gezegd best verkochte boek ter wereld. Het moet gezegd dat ze een voorsprong heeft: in de XVe eeuw, toen Gutenberg zijn beroemde druktechniek perfectioneerde, was het natuurlijk de Bijbel die hij koos om op grote schaal verspreid te worden. Het is een echte revolutie.

Destijds drukte Gutenberg een Latijnse versie van de Bijbel, die de "Vulgaat" wordt genoemd, vertaald door de heilige Jerome aan het begin van de Ve eeuw na Christus. Hiëronymus had toen zijn vertaling gemaakt vanuit de oorspronkelijke talen van de Bijbel, namelijk Hebreeuws, Aramees en Grieks. Deze veelheid aan talen is te danken aan het samengestelde karakter van de Bijbel, die in werkelijkheid geen boek is, maar een verzameling boeken die op verschillende tijdstippen zijn geschreven door auteurs die niet allemaal dezelfde taal spraken. Het woord "Bijbel" zelf betekent "de boeken", in het meervoud (in het Grieks: "ta biblia"). Alles staat in de titel!

Gutenbergbijbel, Lenox Copy, New York Public Library. Starfire2k/Flickr

De bijbel die op 16 mei wordt geveild is in het Hebreeuws en dateert uit de Xe eeuw na Christus, ongeveer. Het is een eerbiedwaardige leeftijd, maar er zijn veel oudere manuscripten. Duizend jaar eerder kopieerden schriftgeleerden dezelfde boeken op rollen perkament (of, zeldzamer, papyrus).

Sommige van deze manuscripten zijn millennia lang verborgen in grotten aan de westelijke oevers van de Dode Zee. Ze werden ontdekt in het midden van de XXe eeuw door bedoeïenen; deze "Dode Zeerollen", zoals ze worden genoemd, zijn tot op de dag van vandaag de oudste manuscripten van de Bijbel. Helaas zijn ze ontwricht en gefragmenteerd: het zijn er meer dan 30000 fragmenten die zouden overeenkomen met ongeveer duizend rollen. Zoveel puzzels om in elkaar te passen, zonder model en met de meeste stukjes die ontbreken. De oudste dateren uit de IIIe eeuw voor Christus, en misschien zelfs vanaf de XNUMXee zelfs Ve eeuw, zoals ik onlangs voorgesteld. De meest recente datum uit de IIe eeuw na Christus.

Grote boekrol van Jesaja (1QIsᵃ), gekopieerd tegen het einde van de XNUMXe eeuw voor Christus. Larrywkoester/Flickr

In de meeste gevallen is de voorgestelde datering gebaseerd op de "paleografie" - de manier waarop de letters worden getekend -, met het idee dat we niet op dezelfde manier schrijven in de IIIe eeuw voor Christus en in de XNUMXeer eeuw van onze jaartelling.

Een dateringsprobleem

Koolstof-14-datering is in theorie nuttig, maar stuit op een aantal moeilijkheden: het is een destructieve methode, omdat er monsters moeten worden genomen en verbrijzeld; deze monsters zijn vaak besmet en geven afwijkende resultaten; zelfs als ze correct zijn, moeten de resultaten worden gekalibreerd, en dit leidt soms tot verschillende mogelijke en nogal onnauwkeurige dateringen; tot slot, zelfs als de datering plausibel blijkt, is alleen het perkament of de papyrus gedateerd, en niet de kopie van de tekst, die mogelijk lang daarna is gemaakt - vooral als het perkament is gewassen en hergebruikt, zoals vaak werd gedaan: bij de tijd werd alles gerecycled.

Hetzelfde probleem van datering doet zich voor bij deze bijbel die ter veiling wordt aangeboden. Soms vermeldt de schrijver zijn identiteit, de datum van de kopie, de naam van de persoon die dit werk bij hem heeft besteld, enz. Een beetje zoals de voltooide afdruk die je tegenwoordig aan het einde van elk boek vindt. Deze vermelding wordt een "colofon" genoemd, maar die vindt u hier niet. We weten alleen dat het werd verkocht aan het begin van de IIe millennium na Christus. We concluderen dat het eerder is gekopieerd en dankzij paleografie hebben we het rond de X gedateerde eeuw van onze jaartelling.

Ter gelegenheid van de veiling is een koolstof-14-datering uitgevoerd, maar de resultaten zijn niet gepubliceerd. Er wordt ons verteld dat deze Bijbel zou dateren uit het einde van de IXe of het begin van de Xe eeuw, maar zonder verdere details. De verkoper heeft er alle belang bij om de oudst mogelijke dateringen voor te stellen om de inzet te verhogen, zelfs tot het punt dat deze Bijbel wordt gepresenteerd als een ontbrekende schakel met de Dode Zeerollen, terwijl er een millennium tussen zit, zodat enkele decennia weinig verschil zullen maken.

Codex Vaticanus, gekopieerd rond de XNUMXe eeuw na Christus. Onbekende auteur

Een ontbrekende schakel?

De ontbrekende schakel bestaat echter: dit zijn Griekse bijbels uit de IVe of Ve eeuwen na Christus. De bekendste staat in het Vaticaan: het is de Codex Vaticanus. Deze manuscripten bieden toegang tot de bijbelse tekst in de oorspronkelijke taal, het Grieks, voor boeken die in die taal zijn geschreven. Maar voor de boeken die in het Hebreeuws en in het Aramees zijn geschreven, moet men genoegen nemen met een Griekse vertaling. Vertalen is verraden.

Dit roept de vraag op naar de betrouwbaarheid van deze Griekse versie, vooral omdat deze soms verschilt van latere Hebreeuwse bijbels, zoals die welke wordt geveild. Waren de Griekse vertalers incompetent? Afgeleid? Georiënteerd? De ontdekking van de Dode Zeerollen loste dit raadsel op, aangezien sommige van deze rollen, ook in het Hebreeuws, overeenkomen met de Griekse versie. Met andere woorden, de Griekse vertalers werkten redelijk goed, omdat ze een andere Hebreeuwse tekst voor ogen hadden dan die van de middeleeuwse Hebreeuwse bijbels.

Aleppo Codex, gekopieerd rond 930 na Christus. Ardon Bar Hama

De evolutie van de bijbeltekst stopte daar niet. Deze verschillende versies van de Bijbel circuleerden eeuwenlang, gekopieerd en opnieuw gekopieerd door joodse en christelijke schriftgeleerden die niet noodzakelijkerwijs veel met elkaar spraken.

Aan het begin van de middeleeuwen ontwikkelden joodse geleerden interpunctiesystemen voor de bijbelse tekst. Het moet gezegd worden dat het Hebreeuwse alfabet de klinkers niet op een systematische en precieze manier noteert; dezelfde tekst kan op verschillende manieren worden gelezen, met de gevolgen die men zich kan voorstellen als het om de Heilige Schrift gaat.

Om elke dubbelzinnigheid weg te nemen, hebben we de tekst aangekleed met kleine puntjes en streepjes om de exacte uitspraak aan te geven: klinkers, intonatie, interpunctie, cantillatie. Verschillende uitspraken waren in competitie en het zal nodig zijn om op de X te wachtene eeuw om de eerste Hebreeuwse Bijbel te vinden met de uitspraak die nog steeds in gebruik is. Deze Bijbel is de Aleppo Codex, gedateerd rond het jaar 930, te bewonderen in het Israel Museum in Jeruzalem. Verschillende bladen zijn verloren gegaan, maar de erfgenaam, de Sint-Petersburg Codex (of Leningrad Codex), gekopieerd in 1009 na Christus, is compleet. Het is dit manuscript dat dient als referentie voor de studie van de Hebreeuwse Bijbel en voor de meesten moderne Franse vertalingen van de Bijbel.

Codex Sassoon 1053, gekopieerd rond de XNUMXe eeuw na Christus. Ardon Bar Hama

Een levende tekst

De geveilde bijbel is noch de Aleppo Codex, noch de St. Petersburg Codex. Dit is Codex Sassoon 1053. In tegenstelling tot de St. Petersburg Codex heeft het geen bladeren, dus het kan geen aanspraak maken op de titel van de oudst bekende complete Hebreeuwse Bijbel. Ook is de interpunctie iets anders dan die van de Aleppo Codex. Dit is zowel een gebrek als een voordeel: gelovigen die de Hebreeuwse Bijbel willen lezen volgens de officiële uitspraak zullen Codex Sassoon 1053 afwijzen, terwijl specialisten al lang hebben opgemerkt dat dit manuscript interessant is voor een vergelijkende studie van de Hebreeuwse interpunctie.

In ieder geval de astronomische prijs die voor deze veiling wordt genoemd – tot 50 miljoen dollar! – is een indicatie van het belang van de Bijbel en religie voor miljarden mensen over de hele wereld. Zo ver dat sommige Amerikaanse verzamelaars niet hebben geaarzeld om miljoenen dollars aan de Dode Zeerollen uit te geven, om wetenschappelijke en politiek-religieuze geloofwaardigheid te kopen. Ironisch, deze manuscripten waren vervalsingen...

We moeten dit culturele erfgoed beschermen tegen elke vorm van instrumentalisering en het naar zijn reële waarde waarderen. De Codex Sassoon 1053 heeft andere kwaliteiten: hij rangschikt bijvoorbeeld de boeken van de Hebreeuwse Bijbel in een iets andere volgorde dan wij die kennen. Het boek van de profeet Jesaja is na dat van Ezechiël geplaatst en niet vóór dat van Jeremia. Stel je voor dat je naar de films van de saga kijkt Star Wars in een andere volgorde dan waarin ze in de bioscoop zijn uitgebracht; het effect zou niet hetzelfde zijn! Dit is wat hier gebeurt: we lezen de Bijbel op een andere manier. Elk handschrift is uniek. De meerjarige geschiedenis van de Bijbel nodigt ons uit om hem te ontdekken, niet als een monoliet gevangen in een eenduidige lezing, maar als een levende en altijd andere tekst.

Michaël Langlois, Doctor in de historische en filologische wetenschappen, docent HDR, erelid van de IUF, Université de Strasbourg

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder Creative Commons-licentie. Lees deorigineel artikel.

Afbeelding tegoed: Shutterstock/ Procyk Radek

In de internationale sectie >Recent nieuws >