Laat je niet ontmoedigen: de beloning van je acties is nabij!

maxresdefault (3)

Hallo, dit is Gabriel Oleko. Ik ben blij je vandaag te ontmoeten voor de meditatie van ons vers van de dag. Vandaag gaan we mediteren over Galaten 6:9, waar staat: "Vergeet niet het goede te doen, want we zullen te zijner tijd oogsten als we niet verslappen."

Verleiding kiest geen plaats. Ze is overal en presenteert zich aan iedereen. Ja, het kwaad is overal. Je hoeft niet ver te gaan om hem te ontmoeten. Zelfs in de kerk is hij aanwezig.

De reden is simpel. Het zit in het hart van de mens. Hier, in onze tekst voor vandaag, spoort de apostel Paulus zijn toehoorders aan zich niet te laten overweldigen door ontmoediging en de verleiding om op te geven.

Het actief dienen van de Heer kan inderdaad vermoeiend en dwingend zijn. Heb je er ooit aan gedacht om het op te geven en het voorbeeld te volgen van degenen die niet bezig zijn met het dienen van God?

Wanneer we te maken krijgen met druk, onbegrip of kritiek, duwt de natuurlijke neiging ons naar ontmoediging, ontspanning of verlatenheid. Om zijn lezers te helpen de betekenis van hun actie te begrijpen, gebruikt de apostel de metafoor van zaaien en oogsten.

Paulus legt uit dat goed doen is als zaaien. Met andere woorden, als iemand zijn inspanningen niet verslapt, zal hij op het juiste moment oogsten. Als de boer bijvoorbeeld moe wordt van het zaaien en slechts de helft van zijn veld inzaait, zal hij maar een halve oogst oogsten.

Dit principe is op dezelfde manier van toepassing op iemand die het goede beoefent. Het is een feit: als we willen oogsten, moeten we stoppen met zaaien en geduld hebben. Dit is wat de apostel Jacobus ons ook vertelt: 

"Dus heb geduld, broeders en zusters, totdat de Heer terugkeert. Zie de landbouwer: hij wacht op de kostbare vrucht van de aarde en toont er geduld mee totdat hij de eerste en de laatste regens ontvangt (Jakobus 5:7).

Inderdaad, zij die volhardend het goede beoefenen in het huis van God, zowel als tegenover hun naaste, bereiken altijd resultaten. Daarom wil ik u, u die naar mij luistert, aanmoedigen: volhard nog steeds.

Raak niet ontmoedigd.

Wees geduldig).

Imiteer anderen die opgeven niet.

Stevig staan.

Vertrouw op het zaad van het goede, de dag zal komen dat het je goede resultaten zal opleveren.

Fijne dag en God zegene je.

Gabriël Oleko


In de sectie Spiritualiteit >Recent nieuws >