Win door zachtheid!

win_door_zachtheid

Vandaag bevinden we ons rond een vers dat ons laat zien dat de Geest van God heel anders is dan de geest van deze wereld. Matteüs 5 vers 5: “Zalig zijn de zachtmoedigen, omdat zij de aarde als een geschenk van God zullen ontvangen.”

Zachtheid maakt deel uit van de vrucht van de Geest. We hebben de neiging om te kiezen wat we het lekkerst vinden in deze vrucht en datgene te kiezen dat ons het gemakkelijkst lijkt. “Ik hou meer van geduld en vreugde, maar zachtheid is niets voor mij!” Dat is niet hoe het werkt.

De Bijbel vertelt ons over een vrucht van de Geest, het is de vrucht en niet meerdere vruchten. Zachtheid maakt er dus volledig deel van uit; en als we er niet naar leven, drukt het alleen maar uit dat de vrucht van de Geest in ons moet groeien. God legt ons uit dat hij die de vrucht van de Geest beleeft, gelukkig zal zijn. Wat een mooie belofte! Wie wil er niet gelukkig zijn? Zijn we niet allemaal op zoek naar geluk?

De Bijbel geeft ons antwoorden, maar gaat in tegen onze zondige natuur. We proberen geluk op te bouwen in deze wereld, maar we maken fouten, we doen iets verkeerd omdat we nutteloze dingen bouwen die zullen verdwijnen. Wat niet zal verdwijnen, is wat erin zit: de Geest.

Als wij een relatie met hem hebben en als we hem alle ruimte in ons geven, dan brengt hij iets in ons voort, dat is de vrucht van de Geest. Laat hem in ons groeien, bid en al zijn goddelijke eigenschappen in praktijk brengen.

Galaten 5, vers 22: “Integendeel, dit is wat de Heilige Geest voortbrengt: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, dienstbaarheid, vertrouwen in anderen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De wet is beslist niet tegen deze dingen. " Wil je zachter zijn? Laat meer ruimte voor de Geest in jou, dit zal hij automatisch in jou voortbrengen.

In de laatste zin van het vers staat geschreven: "Zij zullen het land ontvangen als een geschenk van God." Wat betekent het ? In een andere vertaling, die van het huidige Frans, staat geschreven: "Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land ontvangen dat God heeft beloofd." Het beloofde land, Kanaän. Jezus vertelt ons over het koninkrijk van God. Zij die zachtmoedig zijn, zullen daarom gelukkig zijn en zij zullen het koninkrijk van God als geschenk ontvangen.

Ik moedig je vandaag aan om meer ruimte te geven aan de Heilige Geest in jou; opdat Hij zachtmoedigheid in u mag voortbrengen.

Ik eindig met een zin van Luther: 'De wereld gebruikt geweld om de aarde te bezitten, Jezus leert ons dat deze door zachtmoedigheid wordt gewonnen.' 

Darja Reichor


In de categorie spiritualiteit >Recent nieuws >