Een kind van God worden: de kracht van je identiteit

Je hebt een kracht en een identiteit

Vandaag heb ik het voorrecht om het evangelie van de dag met u te delen. Het vers van vandaag zegt: "Maar aan allen die hem hebben aangenomen, aan hen die in zijn naam geloven, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden" (Johannes 1:12, KJV).

Dit Bijbelgedeelte is zeer bekend. In feite is een van de uitdrukkingen die we vaak gebruiken om te praten over het moment waarop iemand besluit zijn leven aan Jezus te geven, precies "de Heer ontvangen".

Het is dezelfde uitdrukking van "ontvangen" die we hier in deze passage kunnen zien. Het is heel interessant, want wat in deze passage wordt ontvangen, is iets vrouwelijks. Als we een paar verzen teruggaan, beseffen we dat het juist om het licht gaat. Hij die het levende licht van God was, Jezus, kwam in de wereld, en de overgrote meerderheid van de mensen wilde en wil nog steeds niets met Hem te maken hebben, omdat hun ogen gesluierd zijn. Ze leven in duisternis en denken dat dit felle licht gewoon weer een van die trucs is die sommige mensen in het verleden zeker met hen hebben gebruikt om te proberen er misbruik van te maken. Ze zijn bang: ze willen niet weer bedrogen worden.

Opmerking: dit licht heeft de kracht om hun leven te transformeren, maar te midden van hun verwarring en angsten sluiten ze zich ervoor af. Maar degenen die het ontvangen, degenen die een geloofsstap zetten en hun hart openen om deze eeuwige waarheid in zichzelf te verwelkomen, door te besluiten met heel hun hart in Jezus te geloven, blijven niet onverschillig. Er komt een onmiddellijke reactie uit de hemel. Er is een kracht die hen omhult en hen een nieuwe werkelijkheid laat ervaren: die van de dood in het leven, die van een kind van God worden.

Toen je Jezus in je hart ontving, kreeg je ook een levensveranderende identiteit en kracht: je werd verwelkomd als een kostbaar kind in de familie van God. Deze identiteit en deze kracht leeft nu in je en is elke dag voor je beschikbaar. Schijn dus vandaag met Zijn licht, mijn vriend!

Profiteer van de Aanwezigheid van God en wees een inspiratie voor anderen, zodat ook zij dichter bij de glorieuze familie van God kunnen komen en onderweg getransformeerd kunnen worden, zoals jij bent geweest.

Vergeet het nooit: je bent een wonder!

Christian Mis


Recente artikelen >

Vrouwenbedieningen: Schisma binnen de Christelijke en Missionaire Alliantie

geschetst grijs klokpictogram

Recent nieuws >