Wie op de Heer vertrouwt, hernieuwt zijn kracht!

Shutterstock_1610542078.jpg

Het einde van het jaar staat vaak synoniem voor vermoeidheid en een drukke agenda. Het is belangrijk om te leren kalmeren en tijd met de Heer te nemen, want alleen Hij kan onze kracht vernieuwen. Hier zijn 10 verzen om te lezen en te herlezen om ons aan te moedigen en ons eraan te herinneren om op de Heer te vertrouwen!

“Maar wie op de Heer vertrouwen, vernieuwen hun kracht. Ze vliegen als adelaars; Ze rennen en worden nooit moe, ze lopen en worden niet moe. " Jesaja 40:31

“O God! schep in mij een zuiver hart, vernieuw in mij een gewillige geest. » Psalm 51: 10

“Daarom verliezen we de moed niet. En zelfs wanneer onze uiterlijke mens wordt vernietigd, wordt onze innerlijke mens elke dag vernieuwd. » 2 Korintiërs 4:16

“Ik zal rivieren doen ontspringen op de heuvels, en bronnen in het midden van de dalen; Ik zal de woestijn in een vijver veranderen, en het dorre land in waterstromen. » Jesaja 41:18

“Volg je niet aan de huidige eeuw, maar laat je veranderen door de vernieuwing van intelligentie, zodat je kunt onderscheiden wat de wil van God is, die goed, aangenaam en volmaakt is. " Romeinen 12:2

“De Heer zal altijd je gids zijn, hij zal je ziel verzadigen in de droge plaatsen, en hij zal je ledematen weer kracht geven; Je zult zijn als een besproeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. » Jesaja 58:11

“Ik kan alles door hem die mij sterkt. " Filippenzen 4:13

“Mijn vlees en mijn hart kunnen worden verteerd: God zal altijd de rots van mijn hart en mijn deel zijn. » Psalm 73: 26

“Neem je toevlucht tot de Heer en tot zijn steun, zoek voortdurend zijn aangezicht! » 1 Kronieken 16:11

“De Heer geeft zijn volk kracht; De Heer zegent zijn volk en maakt ze gelukkig. » Psalm 29: 11

de Editors

Afbeelding tegoed: Shutterstock/Roman Samborskyi

In het gedeelte Bewerkingen >Recent nieuws >