Frugal computing: wanneer zal digitale technologie compatibel zijn met planetaire limieten?

Frugal computing: wanneer zal digitale technologie compatibel zijn met planetaire limieten?

Le opwarming van de aarde net zoalsgeleidelijke uitputting van fossiele en minerale hulpbronnen zijn vandaag de dag onbetwistbare realiteiten. Deze verschijnselen voorspellen een blijvende verandering in onze levensstijl, met name op economisch vlak.

In deze context van 'ecologische transitie' staat de plaats van digitale technologie ter discussie. Als de uitstoot die gepaard gaat met digitale technologie vandaag misschien laag lijkt, tussen 2% en 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, volgen ze een ononderbroken groei die op de lange termijn onhoudbaar is.

Twee denkpatronen brandstof voor onderzoek in de informatica gedurende meerdere jaren. De eerste, goed samengevat in de voorwaarden “Groen door IT”, is van mening dat digitale technologie ons kan helpen economische groei los te koppelen van de impact op het milieu. Dit is het idee achter het digitale transitiebeleid. De tweede, die vaak wordt genoemd “Groene IT”, stelt dat dewe kunnen de milieu-impact van digitale technologie zelf verminderen. Maar deze benaderingen zijn ontoereikend gezien de omvang van de problemen, omdat ze de "maatschappelijke" effecten van digitale technologie over het hoofd zien.

Digitale technologieën maken inderdaad hele delen van onze levensstijl mogelijk, organiseren en beheersen, terwijl ze aanzienlijke ongeplande effecten genereren vanuit de wereld van het werk – met de schijn van schaduw werkers, mensen van vlees en bloed die alle content op videoplatforms valideren – tot aan de cultuur toe, met streamingplatforms die de economisch model de muziek- of filmindustrie; maar ook gezondheid, met gedeelde medische gegevens en dossiers en alle bijbehorende privacy-issues.

Het is nu een hele digitale verbeelding die zich aan ons opdringt, waardoor het op het grote publiek overgaat immaterieel, onmiddellijk, neutraal en absoluut noodzakelijk.

Rekening houden met de maatschappelijke en milieueffecten van digitale technologie zou ons in staat moeten stellen om uit deze denkbeeldige gearticuleerde naar de consumptiemaatschappij te komen, het gebruik ervan in twijfel te trekken en uiteindelijk een echt zuinige IT te definiëren, waarmee we aan de verwachtingen kunnen voldoen van de samenleving, terwijl we binnen de grenzen van de planeet en daarbuiten blijven “sociale verdiepingen” waarvan we graag zien dat de hele wereldbevolking ervan profiteert.

De blinde vlekken van dit digitale dat "dematerialiseert"

Le “Groen door IT” verwijst naar het idee dat ICT bijdraagt ​​aan de ecologische transitie, door bestaande socio-technische systemen te optimaliseren. Veel organisaties 'dematerialiseren' bijvoorbeeld hun procedures en documenten, wat onder andere de veronderstelde verdienste heeft dat het papierverbruik wordt verminderd.

Deze visie heeft verschillende blinde vlekken. Het belangrijkste betreft naar onze mening de vervuiling veroorzaakt door digitale technologie in de productie-, gebruiks- of recyclingfase, die nog grotendeels onbekend zijn en door het grote publiek worden onderschat. Het digitale krijgt een gefantaseerd 'eigen' karakter, zelfs in het gebruikelijke vocabulaire dat wordt gebruikt om het te beschrijven: de term 'wolk' suggereert bijvoorbeeld iets relatief onschuldigs, verre van iets te zijn. materialiteit van de fysieke realisatie ervan.

Een meer "groene" digitale?

Le “Groene IT” is geïnteresseerd in de milieueffecten van computersystemen en ontwikkelt optimalisaties gericht op een vorm van ecologische, of in ieder geval energie-efficiëntie.

De methodes houden rekening met de verschillende fasen van de levenscyclus van digitale objecten: fabricage of constructie, gebruiksfase en einde levensduur, of het nu gaat om mogelijke recycling of hergebruik.

Die zorg om het beter te doen voor zo'n applicatie of zo'n computerblok is natuurlijk belangrijk. Deze activiteiten onderschatten echter vaak het "rebound"-effect dat ze veroorzaken. Dit effect, dat nu goed wordt begrepen in de economische en sociale wetenschappen, maakt het mogelijk om te beschrijven hoe een verhoging van de energie-efficiëntie van een systeem heel vaak kan leiden tot een toename van het totale energieverbruik ; of het nu gaat om dat van het initiële systeem (direct rebound-effect) of zelfs dat van een bredere sociaal-economische sector (indirect rebound-effect).

Hoe digitale technologieën zich aan de samenleving opdringen

Door zich te concentreren op specifieke industrieën of technologieën, negeren Green-IT- en Green-by-IT-benaderingen hoe digitaal de samenleving op grotere schaal ontwricht.

Deze maatschappelijke vraagstukken worden door velen aan het licht gebracht studies en Geesteswetenschappen en Sociale wetenschappen, die het machtsevenwicht van digitale technologie benadrukken.

Als voorbeeld kunnen we denken aan de inzet van 5G, waarover recentelijk veel discussie is ontstaan milieueffecten, aangewakkerd door zorgen van burgers maar ook economische vraagstukken aan de kant van de operators.

Hoe ontstaan ​​technologische objecten tussen echte of ingebeelde behoeften aan de kant van gebruikers en economische noodzaak aan de kant van aanbieders van digitale technologie?

Door over deze vraag na te denken, kunnen we dus zien hoe digitale technologie zich geleidelijk positioneert als een essentiële intermediair om te voorzien in de vitale behoeften van burgers.

Wat zijn onze werkelijke behoeften?

Het opleggen van digitale technologie aan de samenleving mag niet voorbijgaan aan het in vraag stellen van de werkelijke behoeften van gebruikers, behoeften die verband moeten houden met enerzijds de planetaire limieten (energiebronnen, materialen) en anderzijds de sociale vloeren (bijvoorbeeld gezondheid en hygiëne). Het is dan cruciaal om visies op de wereld tot stand te brengen die zowel mogelijk als wenselijk zijn.

Het gaat er hier niet om de digitale technologie volledig los te laten, maar om bepaalde toepassingsgebieden te identificeren waarvoor we collectief zullen besluiten geavanceerde techniciteit te behouden. Aan de andere kant kunnen we ons voorstellen dat we bepaalde menselijke activiteiten "ontcijferen" wanneer hun impact op het milieu onverenigbaar wordt geacht met de planetaire limieten en/of met bepaalde sociale vloeren.

De definitie van deze gemeenschappelijke behoeften en de belangrijke maatschappelijke arbitrages die de inzet van digitale technologie voorzitten moeten de betrokken ordes van grootte begrijpen, als we de valkuil van "kleine gebaren" willen vermijden - bijvoorbeeld de e-mails sorteren – die bespottelijk zijn in het licht van de huidige ecologische crisis.

specifiek:

  • Met welke middelen kunnen we digitale objecten ontwikkelen zonder de leefbaarheid van onze planeet in gevaar te brengen? Wat is ons "hardwarebudget"? Over deze kwesties, het werk van Ademe prospectief of Shift-project, zal onder andere de reflectie van positief voeden onze mede-computerhardware-onderzoekers om het duurzame kader voor de constructie van digitale objecten opnieuw te definiëren.

  • Wat zijn de toepassingen van technologie die echt relevant zijn voor de samenleving volgens de combinatie van limieten en behoeften? Welk kader kunnen we ons gezamenlijk stellen op ethisch, juridisch, economisch, politiek, sociaal en ecologisch vlak? Deze fundamentele vragen worden gevoed door ecologische kritiek en maatschappijkritiek, gedragen door technokritische denkers van de XXe eeuw zoals Lewis Mumford, Jacques Ellul, Ivan Illich, Bernard Charbonneau en vandaag, zoals Eric Sadin, Fabrice Flipo, Antonio Casili, Eric Vidalenc in het bijzonder.

  • Is het mogelijk om softwaretechnologieën te ontwerpen die deze toepassingen mogelijk maken zonder de grenzen van onze wereldwijde enveloppe te overschrijden? Een deel van de onderzoeksgemeenschap voor software-engineering, waar wij ook deel van uitmaken al begonnen na te denken over deze kwestie.

Een nieuwe benadering van onderzoek in de informatica

Nadenken over en ontwikkelen van "frugal computing" bestaat niet alleen uit het herdefiniëren van de methoden en technieken die de kern van de informatica vormen, maar vereist ook dat er gezamenlijk wordt besloten over de gewenste toepassingen, die dankzij deze innovaties zo moeten worden. Deze toepassingen moeten worden geïdentificeerd als essentieel voor het leven in de samenleving, terwijl ze verenigbaar moeten blijven met de planetaire limieten en sociale vloeren.

Deze vraag moet worden gesteld over elk aspect van onderzoek in de informatica.

Bijvoorbeeld door uit te gaan van essentiële digitale diensten, zoals toegang tot kennis of interpersoonlijke communicatie, en door te vragen wat de impact is van de programmeertechnieken waarmee de betreffende software is gebouwd.

Voor het specifieke geval van programmeertalen: hoe ontwerp je een "minimale" taal die de ontwikkeling van deze diensten mogelijk maakt? Integendeel, welke concepten die gewoonlijk door programmeurs worden gemanipuleerd, zouden uit programmeertalen moeten worden verbannen omdat ze digitale diensten onvermijdelijk onverenigbaar zouden maken met planetaire grenzen?

Wij vinden dat onderzoekers in de informatica afstand moeten durven nemen ten opzichte van het ecosysteem van technologische innovatie. Dit werk, gelegen op het kruispunt van de disciplines informatica en humane en sociale wetenschappen, heeft tot doel een systemisch begrip van de problemen veroorzaakt door de digitale samenleving te bevorderen en bescheiden te proberen hierop te reageren door een andere mogelijke weg te kiezen.

Lionel Moreel, Docent informatica, INSA Lyon – Universiteit van Lyon; Guillaume Salagnac, Docent-onderzoeker (MCF) informatica, INSA Lyon – Universiteit van Lyon; Lucas Chaloyard, doctoraatsstudent informatica, INSA Lyon – Universiteit van Lyon; Marie-Pierre Escudie, Docent-onderzoeker technische ethiek, INSA Lyon – Universiteit van Lyon et Nicolaas Stouls, Docent informatica, INSA Lyon – Universiteit van Lyon

Dit artikel is opnieuw gepubliceerd vanaf The Conversation onder Creative Commons-licentie. Lees deorigineel artikel.

 

Afbeelding tegoed: Shutterstock / nieuw


In de categorie Klimaat >Recent nieuws >