Hoe durf je te zeggen dat Jezus de enige weg is in een wereld waar geloof een privéaangelegenheid is?

In onze samenleving is geloof een privé-aangelegenheid. Om godsdienstoorlogen te vermijden, wordt met de slogan gezwaaid: ieder zijn eigen geloof, ieder zijn eigen waarheid! Dus hoe, als christenen, durven te zeggen dat Jezus Christus de enige weg is?

De God van de Bijbel presenteert zichzelf als de Schepper van alles, boven alles. Een ondraaglijke setting, in de 21e eeuw! Wat voor sommigen echter ondraaglijk lijkt, is voor ons een echte bevrijding. Want er is maar één God, één Heer, daarom één enkele Waarheid op wie we kunnen vertrouwen.

Een liefhebbende god

God openbaart zich en wil tot mensen spreken. Hij zegende Adam en Eva: "Wees vruchtbaar, vermenigvuldig u, vul de aarde, maak u meesters" (Gen. 1:28). Man en vrouw zijn vrij: de hele aarde is van hen! God is geen knorrige oude man, helemaal alleen in zijn hemel. Integendeel, hij is genereus, vriendelijk en vol liefde!

Zelfs nadat mensen gezondigd hebben, kiest God ervoor om genadig voor hen te zijn. Hij blijft van haar houden... Wat een sterke band tussen God en zijn kinderen! Maar geen van hen bleek perfect en volledig trouw te zijn ...

Een God die wandelt met zijn volk

Geen enkele religie zou zich een God kunnen voorstellen die zo groot en zo machtig is, terwijl hij zo dicht bij ons staat. Na de uittocht uit Egypte, tijdens de doortocht door de woestijn, was God niet tevreden met het verkondigen van de Tien Geboden vanaf de top van de berg Sinaï! Neen. Hij woonde onder het volk van Israël, in een eenvoudige draagbare tent.

Maar pas op: nabijheid betekent niet een "god op onze schaal"! God regeert over alles en hij is de waarheid. Dus noemt hij een schop een schop en veroordeelt de zonde.

De God van de geschiedenis

Het Oude Testament vertelt hoe God met Israël wandelde om hen van het kwaad te bevrijden. Het Nieuwe Testament breidt dit verhaal uit: Jezus liep ook op de wegen van Palestina om zijn volk te redden. Toen stuurde hij zijn discipelen om mannen en vrouwen uit alle volken te bevrijden. De Bijbel ontvouwt zich voor onze ogen de menselijke geschiedenis, gebaseerd op feiten. Want om waar te zijn, moet de waarheid gebaseerd zijn op echte feiten! Anders is het een utopie, zelfs een leugen...

Als iedereen zijn waarheid heeft, waar kunnen we dan de eenheid vinden die nodig is voor het leven? De waarheid is meervoud, zeggen ze. Maar we vergeten dat de werkelijkheid één is, en dat ze zich afspeelt in een enkele ruimte-tijd. Ik weet bijvoorbeeld de dag en het tijdstip van mijn geboorte. Als iemand beweert dat ik twee jaar later ben geboren, dan klopt dat niet! Of als wordt beweerd dat mijn geboorte nooit heeft plaatsgevonden, dan ben ik hier om te bewijzen dat het niet klopt! Deze gebeurtenis is daarom uniek, echt, waar. Er is echter ook diversiteit, door de meervoudige kijk op deze gebeurtenis: mijn ouders, de verloskundige of de dokter zullen het niet op dezelfde manier vertellen!

Het is niet altijd zo eenvoudig om het meervoud te articuleren met het enkelvoud, diversiteit met eenheid. Slechts één zag hem wonderbaarlijk, in alle harmonie: de Drie-enige God! Eén wezen en drie personen: God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Een duizelingwekkend mysterie...

God met ons

De engel Gabriël kondigt aan Jozef aan dat Jezus ""Emmanuel" zal heten, wat betekent: "God is met ons"" (Matt. 1, 23). Inderdaad, Jezus werd geboren in Bethlehem, in de tijd van Herodes, hij leefde onder ons en onderging een verachtelijke dood... In welke andere religie of overtuiging accepteerde een god zo'n vernedering?

De bediening van Jezus wordt bekroond met een unieke gebeurtenis: de opstanding. Door zijn overwinning op de dood biedt God ons een fantastische hoop: leven voor altijd, in zijn gezelschap! Ja, dit prachtige liefdesverhaal is vandaag de dag nog steeds de moeite waard om te vertellen. "Raak mijn waarheid niet aan!" », zullen sommigen antwoorden. Maar voor degenen die in Jezus Christus geloven, zal dit alles veranderen: ze zullen "kinderen van God" worden genoemd (1 Joh 3.1).

AC Piguet

Vind meer artikelen op Spiritualiteit, het tijdschrift dat christelijke vrouwen uit de Franstalige wereld samenbrengt.

© Info Chrétienne - Korte gedeeltelijke reproductie toegestaan ​​gevolgd door een link "Lees meer" naar deze pagina.

STEUN CHRISTELIJKE INFO

Info Chrétienne als een door het Ministerie van Cultuur erkende online persdienst is uw gift tot 66% fiscaal aftrekbaar.