Juridisch voorbehoud

Info Chrétienne is een online persdienst met het nummer CPPAP 0621 Z 93930 uitgegeven door IC News, 11-13 rue Guersant - 75017 Paris, SAS met een kapitaal van 700 € geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 000, dochteronderneming van ZeWatchers SA voorgezeten door Mevrouw Chantal Barry.

Directeur publiceren

Eric Célérier

Redaction

het schrijven vanInfo Chrétienne bestaat uit een journalist, Camille Westphal Perrier en verschillende medewerkers (zie de pagina "Over ons").

Voorwaarden

De site toegankelijk via de volgende URL: www.infochretienne.com. Op het gebruik van deze site zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door de site te gebruiken, erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd. Deze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door: Info Chrétienne. Info Chrétienne kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik van de dienst.

Ontkenning

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten. Als u een hiaat, fout of een schijnbaar defect opmerkt, meld dit dan per e-mail en beschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk (pagina die het probleem veroorzaakt, actie, type computer en gebruikte browser, enz.).
Alle gedownloade inhoud is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Als gevolg hiervan Info Chrétienne kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.

Niet-contractuele foto

De hyperlinks die in het kader van deze website worden opgezet naar andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, kunnen niet onder de verantwoordelijkheid vallen van: Info Chrétienne.

geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van de interpretatie of uitvoering hiervan vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan het hoofdkantoor van IC News afhankelijk is. De referentietaal voor het beslechten van eventuele geschillen is het Frans.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van Info Chrétienne met uitzondering van merken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Neem voor elk autorisatie- of informatieverzoek contact met ons op via e-mail: contact [at]infochretienne[puntcom. Voor de pers zijn specifieke voorwaarden voorzien.

Website gastheer

De site infochretienne.com wordt gehost door het bedrijf WP SERVEUR, 7 rue de la Cité Foulc 30000 Nîmes, geregistreerd bij de RCS van Nîmes onder het nummer 808 840 474.

Voorwaarden de service

Deze site is beschikbaar in HTML5- en CSS3-talen, voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere graphics raden we u aan moderne browsers zoals Firefox of Chrome te gebruiken.

Informatie en uitsluiting

Info Chrétienne gebruikt alle middelen die tot haar beschikking staan ​​om te zorgen voor betrouwbare informatie en betrouwbare actualisering van haar websites. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De internetgebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie van Info Chrétienne, en rapporteer eventuele wijzigingen aan de site die het nuttig acht. Info Chrétienne is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt en voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Cookies

Voor statistische en weergavedoeleinden maakt deze site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw navigatie vast te leggen. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder het accepteren van cookies.

Hypertext links

De websites van Info Chrétienne kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn.
Info Chrétienne heeft geen middelen om de sites in verband met haar websites te controleren. Info Chrétienne staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, en garandeert dit ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn volledig voor de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.
Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van Info Chrétienne mag geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Info Chrétienne.
In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Info Chrétienne, zal het aan hem zijn om een ​​e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot oprichting van een hyperlink te formuleren. Info Chrétienne behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te moeten motiveren.

Zoeken

Bovendien betekent de verwijzing naar een website om de gevraagde informatie te vervolledigen op geen enkele manier dat: Info Chrétienne erkent of aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze site.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u kiest te gebruiken niet besmet is met fouten of zelfs elementen van destructieve aard zoals virussen, trojans, enz.

responsabilité

Er wordt geen enkele andere garantie gegeven aan de gebruiker, die de verplichting heeft om zijn behoeften duidelijk te formuleren en de plicht heeft om zichzelf te informeren. Als informatie verstrekt door Info Chrétienne onjuist blijken te zijn, is het aan de opdrachtgever om eventuele controles op de consistentie of aannemelijkheid van de verkregen resultaten uit te voeren. Info Chrétienne is op geen enkele manier verantwoordelijk jegens derden voor het gebruik door de klant van informatie of de afwezigheid daarvan in zijn producten, inclusief een van zijn websites.


Recente artikelen >

Alle artikelen , Hoofdartikelen , Actueel

Ontdek een samenvatting van 5 nieuwsberichten die op maandag 27 maart op de InfoChrétienne-website zijn gepubliceerd om in enkele minuten een globaal beeld te krijgen van wat er in de wereld gebeurt, vooral in de christelijke sfeer.

Climat , Internationale , Alle artikelen , Actueel

Greta Thunberg binnenkort doctor honoris causa in de theologie, zo kondigde de universiteit van Helsinki, in Finland, aan deze onderscheiding toe te kennen aan de jonge activist van 20 jaar, evenals aan verschillende andere persoonlijkheden.

Alle artikelen , Kerk , Ethiek , Actueel

Op 24 maart stuurde de CNEF het persbericht van de Réseau FEF (Frans evangelisch broederlijk netwerk) over het ambt van Guillaume Bourin. Deze pastoor in de media en met een rijke bediening is inderdaad het onderwerp van getuigenissen en klachten over misbruik.

Sport , Alle artikelen , Actueel

De Internationale Atletiekfederatie heeft een belangrijke verschuiving doorgevoerd in haar beleid ten aanzien van transgenderatleten door hen uit te sluiten van de vrouwelijke categorie, die ze wil "beschermen", zo maakte voorzitter Sebastian Coe donderdag bekend.

Alle artikelen , Kerk , Ethiek , Actueel

Vervolg op het Sauvé-rapport, akte II: de bisschoppen komen van dinsdag tot vrijdag bijeen in Lourdes om te stemmen over nieuwe maatregelen tegen seksueel geweld in de Kerk, terwijl de gelovigen wachten op "moedige beslissingen" en een ingediend rapport

Missie , Alle artikelen , Actueel

In 2007, aangemoedigd en ondersteund door hun pastoors, vertrokken Étienne en zijn vrouw Sandra uit Osny naar Achères, met als doel daar een kerk te stichten.

Culture , Alle artikelen , Actueel

Al 18 jaar leeft een vrouw voorovergebogen. Zijn horizon is de grond, de toppen van zijn voeten. Vanaf het pad ziet ze alleen de stenen. Zijn toekomst? Welke toekomst? Waar is hij ?